Kalcium i kombination med vitamin D

Läkemedel som innehåller kalcium och vitamin D används när du får i dig otillräckligt av dessa ämnen genom mat och dryck.

Kalcium i kombination med vitamin D finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Calcichew-D3 Citron
 • Calcichew-D3 Mite Citron
 • Calcichew-D3 Spearmint
 • Cal-D-Vita
 • Kalcipos-D
 • Kalcipos-D mite
 • Kalcipos-D forte
 • Recikalc-D forte.

Vad är kalcium i kombination med vitamin D?

Kalcium och vitamin D används när du får i dig otillräckligt av dessa ämnen genom mat och dryck. Kalcium i kombination med vitamin D används också tillsammans med andra läkemedel för att förebygga och behandla benskörhet.

I vilka former finns kalcium i kombination med vitamin D?

Läkemedlet finns i flera former och styrkor för olika behov:
 • Vanliga tabletter i styrkan 500 milligram kalcium kombinerat med vitamin D i styrkorna 200, 400 eller 800 IE.
 • Tuggtabletter i styrkan 500 milligram kalcium kombinerat med vitamin D i styrkorna 200, 400 eller 800 IE.
 • Brustabletter i styrkan 600 milligram kalcium och 400 IE vitamin D.
D-vitamin anges ibland i internationella enheter, som förkortas IE. 200 IE motsvarar 5 mikrogram, 400 IE motsvarar 10 mikrogram och 800 IE motsvarar 20 mikrogram vitamin D.

Kalcipos-D mite kan köpas receptfritt. De övriga är receptbelagda.

Så här fungerar kalcium i kombination med vitamin D

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Vitamin D gör det möjligt att ny benvävnad mineraliseras. Skelettet fungerar som ett förråd av kalcium. Mängden kalcium i kroppen kan bli för för låg, till exempel om du inte får i dig tillräckligt med kalcium genom mat och dryck eller om du har brist på vitamin D. Du kan få brist på vitamin D om du får för lite solljus på dig. Då använder kroppen istället det kalcium som finns lagrat i skelettet. Då sker en så kallad urkalkning av skelettet vilket kan bidra till att benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar.

Kalcium kombinerat med vitamin D tabletter minskar urkalkning av skelettet. Men enbart tillskott av kalcium och vitamin D har inte visats minska risken för benbrott annat än hos de allra äldsta.

Barn som växer har ett ökat behov av kalcium. Om barnet inte får i sig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck kan det då behövas ett kalciumtillskott, ibland kombinerat med D-vitamin. Det ökar bland annat upptaget av kalcium i tarmen.

När du är gravid eller ammar behövs extra mycket kalcium och vitamin D för att bygga upp fostrets skelett och för att du bildar bröstmjölk.

Det finns risk att du får för mycket fosfat i blodet, så kallad hyperfosfatemi om dina njurar fungerar sämre. Du kan då få kalciumbehandling med höga doser vilket binder det fosfat som finns i maten så att de inte tas upp i kroppen. På så sätt motverkas att halten fosfat i blodet ökar ytterligare.

Hur tar jag kalcium i kombination med vitamin D?

Vanliga tabletter sväljer du med vätska eller så kan de krossas eller delas.

Tugga eller sug på tuggtabletterna.

Brustabletter ska lösas upp i ett halvt glas vatten innan du tar dem. 

Tabletterna och tuggtabletterna är ljuskänsliga. Tuggtabletterna och brustabletterna är även känsliga för fukt. Därför bör du helst förvara dem i originalförpackningen.

Effekten av läkemedlet kan påverkas av livsmedel som innehåller oxalsyra, till exempel spenat och rabarber, och fytinsyra, till exempel fullkornsflingor. Du bör vänta minst två timmar efter att du har ätit denna typ av mat innan du tar läkemedlet.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dos vid benskörhet är 500-1000 milligram kalcium per dag kombinerat med 400-800 IE vitamin D.

400 IE motsvarar 10 mikrogram och 800 IE motsvarar 20 mikrogram vitamin D.

Läkemedlet ska inte användas av barn, utan att en läkare har rekommenderat det.

Att tänka på när du använder kalcium i kombination med vitamin D

Undvik att kombinera läkemedlet med andra läkemedel som innehåller kalcium. Kombinera bara om din läkare har rekommenderat det. Kalcium påverkar en rad andra funktioner i kroppen inte bara uppbyggnad av skelettet. Det är därför viktigt att du inte tar för mycket kalcium så att nivåerna av kalcium i blodet blir för höga.

Du kan behöva lämna blodprov för att mäta kalciumhalten om du behandlas med höga doser kalcium under lång tid.

Undvik att ta läkemedlet om du har njursten. Du bör också berätta för läkaren om du tidigare haft problem med njursten.

Berätta för läkaren om du använder kalcium i kombination med vitamin D om du blir sängliggande under en längre tid, till exempel efter ett benbrott eller någon annan sjukdom. Ibland kan det vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen tills dess du kan vara uppe och röra dig igen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Det är särskilt viktigt att du berättar för läkaren att du använder kalcium om du får en antibiotikakur. Antibiotika av typerna kinoloner och tetracykliner ska inte tas samtidigt med läkemedel som innehåller kalcium. Effekten av antibiotikan då kan minska avsevärt. Hur lång tid du bör låta det gå från det att du tar kalciumtabletterna tills du tar antibiotikan varierar lite beroende på vilket antibiotika du använder. Fråga läkaren eller på ett apotek.

Exempel på antibiotika av typen kinoloner är Ciprofloxacin  och Norfloxacin. Exempel på tetracykliner är Doxyferm och Tetracyklin Meda.

Undvik att ta Levaxin eller läkemedel av typen bisfosfonater mot benskörhet samtidigt som du tar kalcium i kombination med vitamin D . Det måste gå minst två timmar mellan intagen.

Det är vanligt att kalcium och bisfosfonater tas enligt ett särskilt schema som görs upp tillsammans med läkaren. Exempel på bisfosfonater är Alenate och Alendronate, som innehåller det verksamma ämnet alendronsyra.

Undvik att ta kalcium om du använder läkemedel mot cancer som innehåller estramustin, till exempel Estracyt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar, men en del kan få besvär av till exempel förstoppning. 

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid. Berätta för din läkare om du använder andra läkemedel, kosttillskott eller multivitaminpreparat. När du är gravid ska du inte ta mer är 15 mikrogram vitamin D per dygn. Det är därför vanligt att du får en lägre dos av läkemedlet när du är gravid eller att du får byta till ett läkemedel som innehåller mindre vitamin D.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det osannolikt att barnet påverkas. Men det är bra att läkaren på barnavårdscentralen, bvc känner till behandlingen om barnet får extra tillskott av vitamin D, så kallade D-droppar.

Andra läkemedel som innehåller kalcium och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller kalcium tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden