Kalcipotriol och betametason i kombination

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena kalcipotriol och betametason finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Daivobet
  • Enstilar.

Vad är kalcipotriol och betametason?

Kalcipotriol och betametason används vid psoriasis.

I vilka former finns läkemedlet?

Läkemedlet finns som gel, salva och skum. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar kalcipotriol och betametason

Vid psoriasis bildas nya hudceller snabbare än vanligt. Det uppstår en inflammation i huden och det övre hudlagret stöts av, vilket orsakar fjällning och rodnad.

Kalcipotriol gör att hudcellerna delar sig långsammare så att fjällningen bromsas.

Betametason, som är en typ av kortison, dämpar inflammationen och minskar besvär som rodnad, svullnad och klåda.

En tydlig förbättring brukar märkas inom några veckor.

Hur använder jag läkemedlet?

Du bör inte duscha, bada eller tvätta håret direkt efter att du använt läkemedlet. Det bör vara kvar på huden under natten eller under dagen för att effekten ska bli så bra som möjligt.

Tvätta händerna efter att du har smörjt på läkemedlet, såvida du inte behandlar händerna, så att du inte av misstag för över det till andra delar av kroppen, till exempel ögon och mun.

Täck inte det behandlade hudområdet med till exempel bandage.

Salva och gel

Salvan kan kännas kladdig och passar därför bra att använda till natten. Gelen kan användas i hårbotten.

Smörj in gelen eller salvan i ett tunt lager på de ställen där du har psoriasis.

Om du ska behandla hårbotten bör du kamma håret innan du smörjer in gelen för att avlägsna lösa fjäll. Skaka flaskan innan du använder gelen.

Skum

Skaka behållaren några sekunder. Håll den minst tre centimeter från huden och spreja på de ställen där du har psoriasis. Smörj försiktigt in skummet.

Tvätta eller skölj ordentligt om du av misstag fått skum i ögonen, munnen, underlivet eller på brösten om du ammar. 

När du har smort in skummet bör du undvika att det kommer i kontakt med textilier som lätt fläckas av fett, till exempel siden.

Skydda behållaren från solljus och temperaturer över 50 grader. Den får inte punkteras eller brännas, även efter användning. Låt inte behållaren komma i närheten av rökning, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. 

Kassera behållaren sex månader efter att du börjat använda den.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Använd läkemedlet en gång om dagen. Använd högst 15 gram per dag.

Läkemedlet bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Att tänka på när du använder kalcipotriol och betametason

Använd inte kalcipotriol om du har höga halter kalcium i blodet. Om du använder något läkemedel som ökar mängden kalcium i blodet ska du berätta det för din läkare innan du börjar använda läkemedlet.

Läkemedlet ska inte användas om du har vissa former av psoriasis; de som kallas erytrodermisk, exfoliativ eller pustulös psoriasis. Läkemedlet ska inte heller användas om du har en allvarlig njur- eller leversjukdom.

Betametason kan förvärra en infektion i huden orsakad av till exempel virus eller bakterier. Du ska därför inte använda läkemedlet om inte infektionen behandlas samtidigt.

Känsliga ställen på kroppen, till exempel ansikte, ljumskar, hudveck, slemhinnor eller skadad hud, ska bara behandlas om du har allvarliga besvär och då under en kort period. Risken för biverkningar är större på känslig hud.

Det finns risk att psoriasis blossar upp om du plötsligt slutar att använda läkemedlet. Därför bör du rådgöra med en läkare om hur du ska avsluta behandlingen.

Var försiktig med att sola under behandlingstiden.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel få hudutslag, klåda eller sveda.

Risken för biverkningar ökar om du behandlar stora ytor under lång tid, använder läkemedlet i ansiktet eller om den behandlade hudytan täcks med förband.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Om läkaren anser att du kan amma bör du inte smörja på brösten.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller kalcipotriol eller betametason. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom dosen då kan bli för hög. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden