Isosorbidmononitrat

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet isosorbidmononitrat finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Imdur
 • Ismo och Ismo Retard
 • Isosorbidmononitrat Astimex
 • Isosorbidmononitrat Mylan
 • Monoket och Monoket OD.

Vad är isosorbidmononitrat?

Isosorbidmononitrat är ett läkemedel som används regelbundet för att förebygga kärlkramp. Läkemedlet används inte för att häva akuta besvär av kärlkramp.

Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen nitrater.

I vilka former finns isosorbidmononitrat?

Isosorbidmononitrat finns som

 • vanliga tabletter i styrkorna 10 och 20 milligram
 • långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i styrkorna 30, 40 60 och 120 milligram.
 • långverkande kapslar, så kallade depåkapslar, i styrkorna 25 milligram, 50 milligram och 100 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på förträngningar i hjärtats kranskärl. När inte tillräckligt med blod kan passera förbi förträngningarna uppstår syrebrist. Då visar sig de första tecknen på kärlkramp, som oftast är bröstsmärtor.

Isosorbidmononitrat vidgar blodkärlen så att hjärtarbetet minskas och mer syrerikt blod når hjärtat. Då minskar syrebristen och smärtorna avtar.

Effekten av de vanliga tabletterna varar i upp till 12 timmar. Effekten av depåtabletter och depåkapslar varar i minst 12 timmar.

Hur använder du isosorbidmononitrat?

De vanliga tabletterna kan sväljas med vätska eller tuggas.

Depåtabletter och depåkapslar måste sväljas hela med vätska. Om depåtabletterna har en skåra kan de delas men delarna måste sväljas hela. Depåtabletter och depåkapslar är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten eller kapseln under lång tid. På så sätt får du en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om du tuggar eller krossar en depåtablett verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Isosorbidmononitrat ska tas regelbundet, varje dag.

En vanlig dosering av de vanliga tabletterna är två gånger om dagen, en tablett på morgonen och en på eftermiddagen.

Depåtabletter och depåkapslar tas en gång om dagen, oftast på morgonen.

Om du tar de vanliga tabletterna oftare än två gånger per dygn, och depåtabletter och depåkapslar oftare än en gång per dygn, kan det leda till att effekten av läkemedlet blir sämre. Kroppen kan utveckla så kallad tolerans mot läkemedlet.

Att tänka på när du använder isosorbidmononitrat

Kombinera inte isosorbidmononitrat med vissa läkemedel mot impotens, eftersom du då riskerar att få ett kraftigt blodtrycksfall. Det kan utlösa kärlkrampsanfall eller hjärtinfarkt.

Använd inte isosorbidmononitrat om du har mycket lågt blodtryck eller vid andra tillstånd där kroppens blodcirkulation är kraftigt påverkad.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en förebyggande behandling av kärlkramp. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och du kan få ett kärlkrampsanfall. En behandling bör avslutas stegvis och ska ske i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte isosorbidmononitrat tillsammans med

 • sildenafil, som finns i Viagra och Revatio
 • tadalafil, som finns i Cialis
 • vardenafil, som finns i Levitra.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck eller hjärtklappning. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen. Biverkningarna försvinner vanligtvis när behandlingen pågått någon vecka. Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden