Ipratropium som du andas in

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ipratropium finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Atrovent
  • Ipraxa.

Vad är ipratropium?

Ipratropium används för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det är ett så kallat antikolinergt läkemedel och ska användas regelbundet.

I vilka former finns ipratropium?

Ipratropium finns som

  • inhalationssprej
  • lösning för nebulisator, endosbehållare.

Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in det genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet börjar verka inom 15 minuter och ska därför inte tas vid akut astma. Effekten varar upp till sex timmar.

Så här fungerar ipratropium

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir andfådd, kan ibland få slemhosta och det kan väsa och pipa vid andning.

Vid båda tillstånden är de nervsignaler som påverkar luftrören att dra ihop sig ibland för aktiva. Läkemedlet dämpar dessa nervsignaler och luftrören vidgas.

Hur använder jag ipratropium?

Inhalationssprej

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Skaka flaskan innan du andas in läkemedlet. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet. Första gången du använder sprejen ska du spreja en gång i luften för att kontrollera att sprejmekanismen fungerar. Sprejen är känslig för ljus och ska därför inte utsättas för direkt solljus. Den får inte heller utsättas för hetta eller frost.

Om du har svårt att andas in läkemedlet kan du använda en andningsbehållare som du sprejar ditt läkemedel i. Sedan andas du in läkemedlet i lugn och ro genom munstycket. För riktigt små barn finns en mask till andningsbehållaren som gör det lättare att ge läkemedlet.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln kan du också läsa hur du ska förvara läkemedlet.

Lösning för nebulisator

Läkemedlet finns i endosbehållare och ska användas direkt efter att du öppnat förpackningen. Läkemedlet är känsligt för ljus och ska därför förvaras i kartongen

Du inhalerar läkemedlet med hjälp av en apparat som kallas för nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler finfördelas vätskan till mycket små droppar. När dropparna andas in följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där den verkar.

För att du ska andas in rätt dos är det viktigt att du följer bruksanvisningen för hur du ska inhalera. Sjukvårdspersonal visar hur du ska göra.

När du andas in läkemedlet är det viktigt att du andas med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen varierar från person till person.

Inhalationssprej

En vanlig dosering för vuxna och skolbarn 2 inhalationer 4 gånger om dagen. Ta inte mer än 12 inhalationer under ett dygn.

Lösning för nebulisator

En vanlig dosering för vuxna och barn över tolv år 0,5 milligram för inandning 3-4 gånger dagligen. Läkaren bestämmer hur ofta du kan andas in läkemedlet.

Att tänka på när du använder ipratropium

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan behöva annan behandling.

Undvik att få läkemedlet i ögonen. Om det av misstag har kommit in i ögonen, skölj ögonen med vatten eftersom du kan riskera att få ögonbesvär som till exempel smärta och ökat tryck i ögat. Detta gäller speciellt om du har trångvinkelglaukom, en form av grön starr. Får du trots det besvär med ögonen, kontakta ögonläkare.

Om du lider av en viss typ av hjärtmuskelsjukdom skall du inte använda läkemedlet.

Rådgör med för läkaren om du har prostatabesvär eller någon ögonsjukdom innan du använder läkemedlet.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte ipratropium tillsammans med tiotropiumbromid utan att först ha talat med din läkare. Tiotropiumbromid finns i läkemedlet Spiriva och Spiriva Respimat. Läkemedlen liknar varandra och gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som till exempel hosta, irritation i svalget, huvudvärk eller må illa. Vissa kan även få svårt att ställa in synskärpan. Det beror på att ögats lins kan påverkas av läkemedlet så att den inte hinner ställa om mellan att se på nära och på långt håll lika snabbt som vanligt. Det är en alldeles ofarlig biverkning och går alltid över.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller ipratropium och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller ipratropium tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden