Insulinanaloger – långverkande

Läkemedel som innehåller insulin i form av långverkande insulinanaloger, till exempel insulin glargin och insulin detemir, finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Abasaglar
 • Lantus
 • Lantus (Clickstar m.fl. injektionspennor)
 • Lantus (SoloStar)
 • Levemir
 • Levemir (FlexPen)
 • Levemir (Innolet)
 • Toujeo
 • Tresiba
 • Xultophy.

Vad är insulin?

Insulin tas som sprutor och används framför allt vid typ 1-diabetes, när kroppen har slutat att producera eget insulin. Ibland kan det också användas vid typ 2-diabetes när behandling med tabletter inte räcker.

I en insulinanalog är insulinets uppbyggnad något ändrad jämfört med kroppens eget insulin. Långverkande insulinanaloger är basinsulin som verkar under längre tid, och vanligtvis tas en gång per dygn.

Långverkande insulinanaloger finns i olika förpackningar:

 • cylinderampuller som används tillsammans med ett injektionshjälpmedel, en så kallad insulinpenna
 • förfyllda insulinpennor (Flexpen, Innolet, SoloStar)
 • injektionsflaskor som används tillsammans med vanliga sprutor.

Läkemedel som innehåller insulin är receptbelagda.

Så här fungerar insulin

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Det leder till högt blodsocker och att cellerna får för lite energi. Om du har typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Om du har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Medicinen gör att socker kan transporteras från blodet in i kroppens olika celler. Insulinet sprids ut i kroppen lite i taget från det ställe där du sprutat in det. Därmed blir den blodsockersänkande effekten jämn och relativt långvarig.

Långverkande insulinanaloger börjar sänka blodsockret ungefär 2-4 timmar efter du har tagit sprutan och har effekt under 16 till 28 timmar. Men effekten varierar mycket från person till person och beror bland annat på vilken typ av diabetes du har, hur stor dos du har tagit och var på kroppen du tagit sprutan.

Ett långverkande insulin kan kombineras med ett snabbverkande insulin.

Hur använder du insulinet?

Långverkande insulinanaloger är en klar vätska som du tar med en spruta under huden. Använd bara läkemedlet om det har förvarats på rätt sätt och om vätskan är klar och färglös. 

Sjukvårdspersonal visar hur du ska ta sprutan och hur insulinpennan fungerar. Du bör också noga läsa den information som följer med läkemedelsförpackningen.

Ta sprutan under huden på magen, låren eller överarmarna. Genom att ta sprutan på olika ställen varje gång undviker du att få knölar i huden.

Förvara insulinet i kylskåp tills det ska användas. Insulin får inte frysas så lägg det inte nära kylelementet. När du har börjat använda en injektionsflaska, cylinderampull eller förfylld penna ska den förvaras i rumstemperatur och är då hållbar i tre till sex veckor beroende på fabrikat.

Skydda insulinet från ljus. Ljus gör att insulin bryts ner och blir mindre effektivt. Förvara injektionsflaskan i kartongen. Förvara de förfyllda pennorna och pennor med en cylinderampull i med skyddshuven påsatt.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Långverkande insulinanaloger tas vanligen en gång om dagen. Du kan ta sprutan vid valfri tidpunkt på dygnet men vid samma tid varje dag.

Att tänka på när du tar insulin

Det är viktigt att insulindosen är lagom i förhållande till hur mycket du äter och hur mycket energi du gör av med, till exempel genom motion och kroppsarbete. Vid för låg insulindos stiger blodsockret, hyperglykemi, och vid för hög insulinmängd sjunker blodsockret, hypoglykemi.

Om du känner hunger, matthet, svettningar, oro eller får darrningar, huvudvärk och blir blek kan det vara tecken på att blodsockret blivit lågt. De här symtomen kallas insulinkänning och försvinner oftast ganska snabbt om du äter något sött, till exempel druvsocker, sockerbitar eller något annat med mycket socker i. Även ett glas mjölk kan hjälpa. Tänk på att alltid ha med druvsockertabletter eller sockerbitar.

Var försiktig vid bilkörning om du vet med dig att du ofta får lågt blodsocker. Anledningen är att reaktionsförmågan och synskärpan blir sämre vid lågt blodsocker.

Vid utlandsresa ska du tänka på att tidsskillnader mellan länder kan innebära att du måste ta läkemedlet och äta på andra tider än när du är hemma.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som är kopplade till en alltför kraftig sänkning av blodsockret, en insulinkänning.

Vissa kan få reaktioner i huden där insulinet sprutat in, till exempel rodnad, klåda eller svullnad. Lindriga hudbesvär brukar oftast gå över inom några dagar till några veckor. Tills dess är det bra att ta sprutan på något annat ställe.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda insulinanaloger när du är gravid eller ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden