Insulin – snabbverkande humant

Läkemedel som innehåller snabbverkande humant insulin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Actrapid Penfill
  • Humulin Regular
  • Insuman Infusat (endast för insulinpump)
  • Induman Implantable (endast för insulinpump som sätts in under huden)
  • Insuman Rapid
  • Insuman Rapid SoloStar.

Vad är insulin?

Insulin tas som sprutor och används framför allt vid typ 1-diabetes, när kroppen har slutat att producera eget insulin. Ibland kan det också användas vid typ 2-diabetes när behandling med tabletter inte räcker.

Humant insulin är detsamma som kroppens eget insulin. Snabbverkande insulin är måltidsinsulin, som tas i anslutning till en måltid.

Snabbverkande humant insulin finns i olika förpackningar:

  • cylinderampuller som används tillsammans med ett injektionshjälpmedel, en så kallad insulinpenna eller insulinpump
  • förfyllda insulinpennor (SoloStar)
  • injektionsflaskor som används tillsammans med vanliga sprutor.

Läkemedel som innehåller insulin är receptbelagda.

Så här fungerar insulin

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Det leder till högt blodsocker och att cellerna får för lite energi. Om du har typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Om du har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Medicinen gör att socker kan transporteras från blodet in i kroppens olika celler.

Snabbverkande humant insulin börjar sänka blodsockret ungefär en halvtimme efter du har tagit sprutan och effekten varar sedan i cirka 6-8 timmar. Effekten är störst efter en till tre timmar. Men effekten varierar mycket från person till person och beror bland annat på vilken typ av diabetes du har, hur stor dos du har tagit och var på kroppen du tagit sprutan.

Snabbverkande insulin kan kombineras med annan typ av insulin som har mer långverkande effekt.

Hur använder du insulinet?

Snabbverkande humant insulin är en klar vätska som du tar med en spruta under huden eller med en insulinpump. Använd bara läkemedlet om det har förvarats på rätt sätt och om vätskan är klar och färglös.

Sprutor som du tar själv

Sjukvårdspersonal visar hur du ska ta sprutan och hur insulinpennan fungerar. Du bör också noga läsa den information som följer med läkemedelsförpackningen.

Ta sprutan under huden, gärna på magen, eftersom det ger snabbast effekt. Genom att ta sprutan på olika ställen varje gång undvik er du att få knölar i huden. Ta insulinet cirka 30 minuter före en måltid.

Förvara insulinet i kylskåp tills det ska användas. Insulin får inte frysas så lägg det inte nära kylelementet. När du har börjat använda en injektionsflaska, cylinderampull eller förfylld penna ska den förvaras i rumstemperatur och är då hållbar i fyra eller sex veckor beroende på fabrikat.

Skydda insulinet från ljus. Ljus gör att insulin bryts ner och blir mindre effektivt. Förvara injektionsflaskan i kartongen. Förvara de förfyllda pennorna och pennor med en cylinderampull i med skyddshuven påsatt.

Insulinpump utanför kroppen

En insulinpump sitter alltid på plats. Den går att bära i ett bälte utan att det syns utanpå kläderna. Behandling med insulinpump sköts vid diabetesmottagningar på sjukhus. I början får du hjälp att lära dig hur pumpen fungerar och hur den ska skötas.

Förvara insulinet i kylskåp tills det ska användas. Insulin får inte frysas så lägg det inte nära kylelementet. Cylinderampuller som placerats i pumpen har en hållbarhet på upp till två veckor.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Snabbverkande insulin som du sprutar in själv tas vanligen 3-4 gånger om dagen.

En insulinpump är programmerad att dosera små mängder insulin dygnet runt. 

Att tänka på när du tar insulin

Det är viktigt att insulindosen är lagom i förhållande till hur mycket du äter och hur mycket energi du gör av med, till exempel genom motion och kroppsarbete. Vid för låg insulindos stiger blodsockret, hyperglykemi, och vid för hög insulinmängd sjunker blodsockret, hypoglykemi.

Om du känner hunger, matthet, svettningar, oro eller får darrningar, huvudvärk och blir blek kan det vara tecken på att blodsockret blivit lågt. De här symtomen kallas insulinkänning och försvinner oftast ganska snabbt om du äter något sött, till exempel druvsocker, sockerbitar eller något annat med mycket socker i. Även ett glas mjölk kan hjälpa. Tänk på att alltid ha med druvsockertabletter eller sockerbitar.

Var försiktig vid bilkörning om du vet med dig att du ofta får lågt blodsocker. Anledningen är att reaktionsförmågan och synskärpan blir sämre vid lågt blodsocker.

Vid utlandsresa ska du tänka på att tidsskillnader mellan länder kan innebära att du måste ta läkemedlet och äta på andra tider än när du är hemma.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som är kopplade till en alltför kraftig sänkning av blodsockret, en insulinkänning.

Graviditet och amning

Du kan använda humant insulin när du är gravid eller ammar. Rådgör med läkare eftersom dosen kan behöva ändras.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden