Ibuprofen

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ibuprofen finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Brufen
 • Brufen Retard
 • Ibumax
 • Ibumetin
 • Ibuprofen ABECE
 • Ibuprofen Actavis
 • Ibuprofen Apofri
 • Ibuprofen Orifarm
 • Ibuprofen ratiopharm
 • Ibuzin
 • Ifenin
 • Ipren
 • Iprensa
 • Nurofen Apelsin.

Vad är ibuprofen?

Ibuprofen lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber.

Ibuprofen har flera användningsområden:

 • Lindra tillfällig smärta, till exempel huvudvärk, tandvärk och mensvärk.
 • Sänka feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver du inte alltid ta febernedsättande läkemedel om du bara har lätt eller måttlig feber.
 • Behandla smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar.
 • Lindra smärtor i muskler eller leder i samband med till exempel en sportskada eller artros i knän genom att smörja ibuprofen i form av gel på huden.

Ibuprofen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare eller NSAID.

Så här fungerar ibuprofen

Ibuprofen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Läkemedlet sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Ibuprofen lindrar oftast smärta inom en halvtimme, men tiden kan variera. Maximal effekt kommer inom en till två timmar och effekten varar i cirka sex timmar. Det tar längre tid innan ibuprofen ger effekt på inflammation. Då behövs ett par dagars regelbunden användning.

I vilka former finns ibuprofen?

Ibuprofen finns i flera olika former:

 • Tabletter i styrkorna 200, 400 och 600 milligram. Små förpackningar av styrkorna 200 milligram och 400 milligram kan köpas receptfritt.
 • Kapslar i styrkan 400 milligram som kan köpas receptfritt.
 • Depåtabletter, som är långverkande, i styrkan 800 milligram. Depåtabletter är receptbelagda.
 • I flytande form, så kallad oral suspension i styrkorna 20 och 40 milligram per milliliter som kan köpas receptfritt.
 • Stolpiller, så kallade suppositorier, i styrkan 60 milligram som kan köpas receptfritt.
 • Gel som smörjs på huden och som kan köpas receptfritt.

Hur använder jag ibuprofen?

Vid mensvärk bör du ta läkemedlet så snabbt som möjligt när du känner att besvären är på väg. Då blir effekten bättre.

Tabletter och kapslar

Svälj tabletter och kapslar med vätska.

Tabletter och kapslar kan tas med eller utan mat, men de verkar snabbare om du tar den på fastande mage. Om du har känslig mage kan det vara bra att ta läkemedlet med mat.

Depåtabletter

Depåtabletter ska sväljas hela. De är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet löses ut lite i taget. På så sätt blir effekten jämn och långvarig med så lite biverkningar som möjligt. Om du krossar eller tuggar depåtabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Du kan ta depåtabletter med eller utan mat.

Depåtabletter ska förvaras i originalförpackningen eftersom de är fuktkänsliga.

Gel

Gelen masseras in i huden, på den plats där du har ont, under några minuter. Du kan uppleva en svagt kylande känsla när gelen masseras in. Tvätta händerna efteråt eftersom gelen verkar irriterande på ögon och slemhinnor. När du använder gelen ska du undvika direkt solljus och solarium genom att till exempel täcka det insmorda hudområdet med kläder under hela behandlingen och minst två veckor efteråt.

Stolpiller

Stolpillret ska föras in i ändtarmen, helst med den trubbiga änden först. Om stolpillret har mjuknat kan du spola det i kallt vatten innan det tas ut ur folieförpackningen. Stolpiller kan vara bra att använda om barnet till exempel har svårt att svälja, mår illa eller kräks.

Flytande läkemedel

Flaskan ska skakas om noga innan du tar läkemedlet. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet. 

Ibuprofen i flytande form kan tas med eller utan mat, men läkemedlet verkar snabbare om du tar det på fastande mage. Om du har känslig mage kan det vara bra att ta läkemedlet med mat.

När du ger läkemedlet till barn

Det kan kan vara svårt att ge läkemedlet till barn. De kan till exempel tycka illa om smaken. Det är oftast inte bra att blanda läkemedlet i välling eller annan dryck som barnet får ofta, eftersom barnet kan få avsmak för drycken. Det är inte heller bra att blanda ut läkemedlet i stora mängder vätska eller mat, eftersom det då finns en risk för att barnet inte får i sig hela dosen.

Flytande läkemedel 

Låt små barn sitta eller halvligga i knät. Använd en doseringsspruta. Spruta sedan ganska långsamt in genom barnets mungipa mot insidan av kinden. Då minskar risken för att barnet ska få läkemedlet i luftstrupen.

Från ettårsåldern kan du prova doseringssked. Risken för att barnet spottar ut läkemedlet minskar om du för skeden långt in i munnen.

Tabletter

Ge tabletten tillsammans med till exempel lite sylt eller banan om barnet har svårt att svälja den. Vissa tabletter kan du krossa och ge med lite sylt för att dölja smaken. Ett glas vatten efteråt hjälper till att skölja ner tabletten.

Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Doseringen är olika beroende på ålder och varför du tar läkemedlet.

Tabletter och kapslar

Vid tillfällig smärta är en vanlig dos för vuxna och barn över tolv år 200-400 milligram 1-4 gånger per dygn, men högst 1200 milligram per dygn.

Vid mensvärk kan du ta 400 milligram 1-3 gånger dagligen.

Vid feber är en vanlig dos 200-400 milligram 1-3 gånger dagligen.

En vanlig dos vid reumatiska sjukdomar är 400-600 milligram 3 gånger om dagen.
Till barn mellan sex och tolv år är dosen 200 milligram 1-3 gånger per dygn.

Depåtabletter

En vanlig dos av depåtabletten på 800 milligram är 2 tabletter till kvällen.

Flytande läkemedel och stolpiller

Ipren i flytande form och stolpiller kan ges till barn från 6 månaders ålder under högst 3 dagar i följd om inte läkare föreskriver annat. Dosen beror på barnets vikt.

Gel

Gelen kan användas av vuxna och ungdomar över 16 år. Gelen smörjs in tre gånger dagligen. Hur stor mängd som behövs beror på hur stort område som ska behandlas. Använd inte gelen längre än 7 dagar utan att läkare har rekommenderat det.

Att tänka på när du använder ibuprofen

Vid vissa tillstånd eller sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan du använder ibuprofen. Ibland ska du helt undvika läkemedlet.

Vid astma eller allergiska besvär

Använd inte ibuprofen om du tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Rådgör med läkare om du har kronisk nästäppa eller astma. Ibuprofen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har kronisk nästäppa eller astma.

Vid sjukdomar i hjärta, kärl, lever eller njurar

Om du har hjärtsvikt bör du använda ibuprofen med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av den ökade blodvolymen och hjärtsvikten kan förvärras.

Om du tidigare har haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du inte använda ibuprofen. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om du använder höga doser under lång tid. Risken är mindre för vissa andra cox-hämmare, till exempel naproxen.

Rådgör med läkare om du har någon njur- eller leversjukdom.

Vid risk för blödning, magsår eller tarmsjukdom

Rådgör med läkare om du har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom.

Risken för magsår minskar om du samtidigt använder läkemedel som innehåller omeprazol, som också kan köpas receptfritt. Att ta omeprazol är särskilt viktigt om du även använder läkemedlet Trombyl.

Använd inte ibuprofen vid vattkoppor

Du bör inte använda ibuprofen i samband med vattkoppor eftersom det kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Om du vill bli gravid

Ibuprofen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om du använder gelen

Använd inte gelen om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på det ställe som ska behandlas. Använd inte gelen under lufttäta bandage eftersom det kan göra att kroppen tar upp mer av det verksamma ämnet och risken för biverkningar ökar.

Undvik direkt solbestrålning och solarier när du använder gelen. Undvik också att sola under två veckor efter att du har slutat med behandlingen. Det verksamma ämnet i gelen kan göra så att huden blir extra känslig för sol.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda ibuprofen om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel Warfarin, Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis.

Rådgör med läkare om du använder vissa läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller om du använder läkemedel mot depression som kallas SSRI.

Ta inte ibuprofen tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Ibuprofen kan motverka effekten av läkemedlet Trombyl, som används mot blodpropp.

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Ibuprofen kan också öka risken för magsår. Vissa kan till exempel bli trötta, få ont i huvudet eller hudutslag.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt hjärtsvikt och allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda ibuprofen utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska du inte använda ibuprofen alls.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden