Hydrokortison tabletter

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet hydrokortison finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Hydrokortison Orifarm
  • Hydrokortison Orion
  • Hydrokortison Takeda
  • Plenadren.

Vad är hydrokortison?

Hydrokortison är ett läkemedel som används när kroppen av någon anledning inte bildar tillräckligt av hormonet kortisol.

Hydrokortison används till exempel vid binjuresjukdomar som Addisons sjukdom och medfödd förstoring av binjurarna, så kallad kongenital binjurebarkshyperplasi, eller då hypofysen inte producerar det styrande hormonet för binjurens kortisolproduktion.

Läkmedlet tillhör gruppen glukokortikoider, som i dagligt tal kallas kortison.

Så här fungerar hydrokortison

I kroppen bildar binjurarna hormonet kortisol. Kortisol är ett stresshormon som är nödvändigt för kroppens försvar mot påfrestningar som till exempel skador, infektioner och allergier. Kortisol behövs även för kroppens omsättning av socker och protein.

Hydrokortison fungerar på samma sätt som kroppens eget kortisol och är ett livsnödvändigt hormon.

I vilka former finns hydrokortison?

Hydrokortison finns som vanliga tabletter och som tabletter med så kallad modifierad frisättning, vilket betyder att det verksamma ämnet frisätts långsamt från tabletten.

Läkemedlet finns i styrkorna, 5, 10 och 20 milligram och är receptbelagt.

Hur använder jag hydrokortison?

Vanliga tabletter sväljer du med vätska.

Tabletter med modifierad frisättning ska sväljas hela. Tabletterna är utformade så att det verksamma ämnet finns i två lager. Från det ena lagret frisätts det verksamma ämnet snabbt och från det andra sker frisättningen stegvis under lång tid. På så sätt har läkemedlet både snabb och långvarig verkan.

För att minska risken för magbesvär kan läkemedlet tas tillsammans med mat.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen är olika från person till person. Många har dygnsdoser på 15-30 milligram. Tabletterna tas oftast 2-3 gånger om dagen, och den största dosen på morgonen. Det gör du för att försöka efterlikna kroppens egen tillverkning av kortisol, som är högst på morgonen.

Plenadren tabletter med modifierad frisättning tas vanligen 1 gång om dagen.

Glömd dos

Om du brukar ta läkemedlet på morgonen men glömmer att ta den då går det bra att ta den senare på dagen. Om du har glömt att ta läkemedlet en dag tar du nästa dos som vanligt dagen därpå. Kompensera inte för en glömd dos genom att ta dubbel dos nästa dag.

Hydrokortison är ett livsnödvändigt hormon. Det innebär att ett nytt recept och läkemedel måste ordnas omedelbart om det kommit bort, eller om du glömt läkemedlet hemma när du åkt på semester.

Att tänka på när du använder hydrokortison

Behandlingen med hydrokortison är i regel livslång.

Vänta inte för länge med att söka läkare

Om du får feber eller andra tecken på infektion bör du inte vänta för länge med att söka läkare, eftersom läkemedlet kan dölja symtom på infektioner.

Om du får feber eller någon allvarligare infektion eller skada behöver kroppen extra hydrokortison.  Du behöver också extra hydrokortison vid infektioner eller annan påtaglig stress. Då ska du kontakta läkare eftersom dosen av läkemedlet kan behöva höjas. I regel gäller att en tablett hydrokortison 20 mg/dygn ska läggas till per grad feber. Detta innebär att vid 39 graders feber ska 2 extra tabletter tas det dygnet utöver ordinarie dos. Vid behandling med Plenadren gäller samma dosökning och tabletterna ska fördelas över dygnet.

Det är alltid viktigt att kontakta sjukvården, hellre en gång för mycket än en gång för lite, för råd eller akut bedömning. Du kan snabbt bli mycket dålig om du inte kan få tillräckligt med hydrokortison och vätska. Det gäller särskilt vid magsjuka med kräkningar och/eller diarréer då i regel akut sjukhusvård är nödvändig för att ge hydrokortisonet direkt in i blodet och vätska i form av dropp.

Informationskort

Vid kortisolbrist är behandlingen livsnödvändig. Därför ska du alltid bära med dig ett informationskort som du får av din läkare. På informationskortet står det att extra hydrokortisonbehandling krävs vid feber, olycksfall och när du inte kan ta hydrokortison i tablettform, till exempel på grund av kräkningar. Kortet är viktigt när du själv inte kan berätta, exempelvis om du råkar ut för ett olycksfall eller någon svår sjukdom. Det finns också halsbrickor med samma information.

Avbryt inte behandlingen på egen hand

Avbryt inte behandlingen i förtid utan att rådgöra med din läkare. De flesta sjukdomar som orsakar en bristande kortisolproduktion innebär en bestående skada på binjuren och behandlingen är därför livslång.

Om läkaren har belägg på att funktionen i binjuren hämtat sig kan behandlingen komma att trappas ner gradvis. Det gör du för att kroppens egen tillverkning av kortisol kan ha minskat av behandlingen och det kan ta tid innan produktionen kommer igång igen. Läkaren gör upp ett schema för hur du ska trappa ner medicineringen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Vid vaccinering är det viktigt att tala om att du behandlas med kortison. Det är särskilt viktigt när du behandlas med höga doser.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar om du tar hydrokortison för att ersätta det kortisol som kroppen vanligtvis tillverkar själv. Biverkningar förekommer framför allt om du behandlas med höga doser under lång tid.

När det är nödvändigt att få långvarig behandling med höga doser ökar risken för bland annat högt blodtryck, viktuppgång och diabetes. Ansiktet eller magen kan svullna och du kan få sura uppstötningar. Huden kan bli tunn och det blir lätt att få blåmärken och sår läker sämre.

En av de allvarliga biverkningar som kan förekomma är benskörhet som ökar risken för benbrott. Det kan du förebygga genom att ta tillskott av kalcium och D-vitamin. Läkare kan även skriva ut andra läkemedel för att minska risken för benskörhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Läkemedlet anses inte ha någon skadlig påverkan på fostret då läkemedlet ersätter kroppens eget hormon. Om du behandlas med högre doser finns risk för att det nyfödda barnet tillfälligt producerar för lite eget kortisol i binjurarna och särskilda kontroller behövs.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det anses inte påverka barnet vid normal dosering då läkemedlet ersätter kroppens eget hormon. Vid behandling med höga doser finns risk att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller kortison

Det finns andra läkemedel som innehåller hydrokortison eller något annat kortison. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma eller liknande verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel är

  • Betapred
  • Deltison
  • Medrol
  • Prednisolon.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden