Hjulbenthet och kobenthet hos barn

Hjulbenthet innebär att avståndet mellan knäna är större än normalt. Vid kobenthet är däremot avståndet mellan knäna normalt, medan det istället finns ett ökat avstånd mellan fötterna.

De flesta barn är hjulbenta när de föds. Hjulbentheten blir ännu mer påtaglig när barnet börjar gå och stå och förstärks av att ledbanden är mjuka. Många barn kan därför också översträcka i knälederna, så att knäna nästan ser ut att bukta lite bakåt. Barn som börjar gå tidigt blir ibland mer hjulbenta under en period, på grund av belastningen på skelettet, som är mjukare hos små barn än hos äldre barn och vuxna.

Vid två års ålder brukar hjulbentheten minska och benen börjar rätas ut mer. Efterhand blir många barn kobenta under några år. Därefter är det vanligast med en viss kobenthet, men det är också ganska vanligt att vara lite hjulbent.

Om hjulbentheten eller kobentheten blir mycket kraftig kan felställningen justeras. Det blir i så fall aktuellt först i åtta- till tioårsåldern och måste göras i god tid innan barnet slutar växa. Kobentheten eller hjulbentheten kan stoppas genom att en liten platta skruvas fast i benens tillväxtzoner på båda knäledernas insidor vid kobenthet och vid knäledernas utsidor vid hjulbenthet. Felställningen brukar räta ut sig inom ett till två år efter operationen och då är det dags att ta bort plattan. Annars kan det bli en felställning åt andra hållet.

Kobenthet kan bli mer påtaglig hos barn med övervikt, på grund av den ökade belastningen på knäledens ledband, vilket kan göra att kobentheten förstärks.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden