Haldol

Läkemedelsinformation

Haldol är ett läkemedel som används vid psykossjukdomar, till exempel vid schizofreni. Läkemedlet kan även användas vid förvirring hos äldre och vid svåra kräkningar.

Haldol tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. Det verksamma ämnet är haloperidol.

Haldol finns

  • som vanliga tabletter i styrkorna 1 milligram 
  • i flytande form i styrkan 2 milligram per milliliter
  • som långverkande spruta.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Det verksamma ämnet, haloperidol, dämpar de impulsöverföringar som sker med signalsubstansen dopamin. Då dämpas psykotiska symtom och besvär vid schizofreni och andra psykoser, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Haldol kan också förebygga återfall i psykos. Därför bör du inte avsluta behandlingen även om du känner dig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Dämpningen av impulsöverföringen med dopamin påverkar även ett område i hjärnan så att illamående och kräkningar lindras.

Det kan ta flera veckor innan du känner dig bättre, men oftast börjar effekten av läkemedlet märkas inom en vecka.

Det finns ingen risk för att bli beroende av läkemedlet.

Hur tar du läkemedlet?

Tabletterna kan delas och du sväljer dem med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Haldol i flytande form saknar smak och kan blandas med annan dryck. Du mäter upp dosen med doseringssprutan som finns i kartongen. Den minsta dos som kan mätas upp är 0,25 milliliter, vilket motsvarar 0,5 milligram haloperidol.

Det går bra att ta läkemedlet både med eller utan mat.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1-4 milligram om dagen. Läkemedlet tas vanligen två gånger om dagen. Äldre personer är mycket känsliga för haloperidol och brukar därför få börja med dosen 0,5 milligram.

Dosen trappas gradvis upp tills läkemedlet börjar verka.

Om du glömt att ta en dos ska du ta den så fort du kommer på det. Du ska inte ta dubbel dos om du har glömt en dos.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Du bör rådgöra med läkare innan du dricker alkohol. Alkohol kan öka den sömnighet som Haldol kan ge. Av samma anledning bör du även rådfråga läkare innan du tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med läkemedlet.

Du bör inte använda Haldol om du har vissa hjärtsjukdomar eller Parkinsons sjukdom.

Du bör rådgöra med läkare om du har sjukdomar som till exempel leversjukdom, epilepsi eller annan krampsjukdom eller har ökad risk för blodpropp. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos du ska ta.

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att ha talat med din läkare. Om du slutar riskerar du att få återfall i sjukdomen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Medicinen kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför mycket viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel man använder innan man tar medicinen. Några exempel är:

  • läkemedel som innehåller kodein, till exempel Citodon
  • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom
  • läkemedel som påverkar hjärtats rytm
  • vissa antibiotika
  • läkemedel mot depression som innehåller citalopram eller escitalopram.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få ont i huvudet, bli trötta eller yra. Dessa biverkningar försvinner ofta av sig själv efter ett tag. Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska du kontakta läkare.

Vissa kan bli deprimerade. Några kan få olika typer av muskelbesvär, som till exempel stelhet, kramper, darrningar eller rastlöshet, särskilt vid höga doser. En del kan få ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, till exempel grimaser eller tungrörelser. Om du får muskelbesvär ska du kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden