Hål i tänderna – karies

Karies, eller hål i tänderna, får du när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp tandytans emalj. Du får ett hål i tanden.

Du kan själv förebygga karies genom att gå på regelbundna tandhälsokontroller, undvika sötsaker och använda fluortandkräm när du borstar tänderna.

Symtom

En tidig kariesskada kan synas som en vit fläck eller rand på tanden. Ibland sitter skadan på de ytor av tanden som inte syns utåt. Sådana skador kan upptäckas med hjälp av röntgenundersökning.

Tidig karies känns inte, men när hålet blir djupare kan du ibland känna ilningar eller isningar i tanden. Om du får tandvärk kan det betyda att skadan gått så djupt att nerven i tanden blivit inflammerad.

När ska jag söka vård?

Går du regelbundet till tandvården upptäcks karies oftast redan i ett tidigt skede.
Om du har problem med ilningar eller har tandvärk ska du så fort som möjligt söka tandvård. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Regelbundna tandhälsokontroller hos tandläkare eller tandhygienist är viktigt, bland annat för att få individuellt anpassade råd hur du kan undvika karies. Vid tandhälsokontroller kan karies upptäckas och behandlas på ett tidigt stadium.

Du kan undvika hål i tänderna

Det finns några enkla sätt att skydda sig mot att få hål i tänderna:

  • Undvika att småäta mellan måltiderna, särskilt sådant som innehåller socker.
  • Borsta tänderna noggrant med fluortandkräm morgon och kväll.
  • Ta extra fluortillskott om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att det behövs.

Om du äter sötsaker eller dricker söta drycker ofta får saliven inte tillräckligt med tid på sig att reparera emaljen efter syraangreppet. Därför är det inte bra för tänderna om du äter sötsaker för ofta.

Vård och behandling

Vid en tandhälsokontroll undersöker tandläkaren eller tandhygienisten bland annat om du har några kariesangrepp. Med hjälp av röntgenbilder upptäcks lättare hål på tandytor som är svåra att se. Tandläkaren eller tandhygienisten kan också bedöma hur långt in i tanden en kariesskada har nått.

Din risk att få problem med tänderna bedöms också, och du kan få individuellt anpassade råd för att minska din risk att få till exempel karies. Du kan få kostråd för att undvika socker, råd för att borsta tänderna på ett bättre sätt och eventuellt ta fluortillskott. Med sådan egen tandvård kan små kariesskador läka och du behöver ingen lagning. Samtidigt minskar risken för att få nya skador.

Riskbedömningen ligger också till grund för när du bör komma till nästa tandhälsokontroll. Med regelbundna undersökningar ökar möjligheten att upptäcka karies på ett tidigt stadium.

Skadliga bakterier undersöks

Du kan få problem med karies även om du sköter tänderna noga. Om du får nya hål varje år, försöker tandläkaren eller tandhygienisten ta reda på orsaken till detta.
Ibland görs då en undersökning av hur mycket skadliga bakterier du har i munnen eller hur salivflödet fungerar. Ofta görs också en analys av vad och hur ofta du äter.
Av tandvårdspersonalen kan du även få hjälp med extra rengöring av tänderna, eller med behandling med fluorlack. Tandvårdspersonal kan också fylla djupa fåror i tänderna så att bakterier och socker inte kan tränga ner.

När du har fått ett hål

Att laga hål i tänderna består av två moment:

  • Att ta bort den skadade delen av tanden.
  • Att fylla hålet med tandfyllnadsmaterial.

Oftast använder tandläkaren en borr för att ta bort den skadade delen av tanden. Det finns också ett medel, Carisolv, som löser upp skadan så att tandläkaren kan skrapa bort den förstörda delen. Om tanden behöver lagas brukar tandläkaren försöka behålla så stor del av tanden som möjligt.

När den den skadade delen av tanden är borttagen fylls hålet med ett tandfyllnadsmaterial, som kan vara till exempel plastkomposit, porslin eller guld.

Om kariesskadan är mycket stor kan det vara bättre att ta bort tanden än att göra en lagning.

Behandlingen går i regel snabbt och ger sällan obehag. Självklart kan du välja själv om du vill ha bedövning i den tand där lagningen görs.

Behandlingen går i regel snabbt och ger sällan obehag. Om du lider av stark tandvårdsrädsla kan du få hjälp för den.

Karies löser upp tandens yta

Tandsjukdomen karies, det som man brukar kalla hål i tänderna, uppstår när bakterier på tänderna bildar syror som gradvis löser upp tandytan.

Om sjukdomen inte behandlas blir ytan så småningom ojämn och mjuk, och ett hål bildas. Då kan bakterierna tränga längre in i tanden så att den innersta delen, pulpan, blir inflammerad. I vissa fall kan inflammationen fortsätta ut i käkbenet och ge skador även där.

Vissa delar svårare att borsta

Du får lättare karies på de delar av tänderna där det lätt samlas bakterier, plack. Det gäller till exempel mellan tänderna, där det är svårt att rengöra ordentligt, och i tuggytor med djupa fåror. Tänderna som sitter längre bak i munnen får oftare bakteriebeläggningar än framtänderna.

Socker sätter igång syrabildning

När du äter något som innehåller socker eller andra kolhydrater reagerar bakterierna med att bilda skadliga syror som fräter på tanden. Syraangreppet brukar pågå i ungefär en halvtimme efter att du ätit. Vanligtvis kan saliven i munnen reparera skadan på emaljen efter syraangreppet. Om det finns fluor i saliven, till exempel genom att du dagligen borstar tänderna med fluortandkräm, fungerar salivens reparationsarbete bättre.

Muntorrhet förvärrar

Däremot försämras mycket av salivens läkande förmåga om du lider av muntorrhet. När det inte finns tillräckligt med saliv kan syraangrepp pågå mer än dubbelt så länge jämför med om man har normalt med saliv. Om tänderna ofta utsätts för syraangrepp och saliven inte klarar av att reparera emaljen så bildas till slut hål i tanden.

Vissa läkemedel kan ge muntorrhet. Använder du sådana bör du rådgöra med din tandläkare eller tandhygienist.

Äldre personer får oftare karies än unga. Det kan bero på att många äldre tar läkemedel som ger muntorrhet. Om du är äldre är det också vanligt att du har blottade tandhalsar som är känsliga för syraangrepp. Dessutom är det vanligt med många lagningar vilket kan göra det svårare att hålla tänderna rena.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden