Glyceryltrinitrat

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet glyceryltrinitrat finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Glytrin sublingualsprej
  • Nitrolingual sublingualsprej
  • Suscard buckaltabletter
  • Transiderm-Nitro depåplåster.

Vad är glyceryltrinitrat?

Glyceryltrinitrat används mot kärlkramp.

Sublingualsprej och buckaltabletter är snabbverkande och används vid akuta besvär av kärlkramp. Sprej kan också användas förebyggande inför situationer där det finns risk för anfall, till exempel när du ska anstränga dig.

Plåster är långverkande och tas regelbundet för att förebygga kärlkramp.

Glyceryltrinitrat tillhör läkemedelsgruppen nitrater.

I vilka former finns glyceryltrinitrat?

Glyceryltrinitrat finns som

  • långverkande plåster, så kallade depåplåster, styrkorna 5 och 10 milligram
  • sublingualsprej, som du sprejar under tungan
  • buckaltabletter, som du lägger under överläppen, i styrkorna 2,5 och 5 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på förträngningar i hjärtats kranskärl. När inte tillräckligt med blod kan passera förbi förträngningarna uppstår syrebrist. Då visar sig de första tecknen på kärlkramp, som oftast är bröstsmärtor.

Läkemedlet vidgar blodkärlen så att hjärtarbetet minskas och mer syrerikt blod når hjärtat. Då minskar syrebristen och smärtorna avtar.

När du använder sublingualsprej eller buckaltabletter tas det verksamma ämnet glyceryltrinitrat upp i blodet genom munnens slemhinna. När du använder plåstret tas glyceryltrinitrat upp i blodet genom huden.

Plåster ger full effekt två timmar efter att du satt på det och effekten varar i cirka 24 timmar om plåstret får sitta kvar hela dygnet. Om du tar bort plåstret tidigare avtar effekten relativt snabbt efter att det tas bort.

Sublingualsprej lindrar vanligtvis smärtan inom en till två minuter. Effekten varar mellan 10 och 30 minuter.

Buckaltabletter lindrar vanligtvis smärtan inom ett par minuter. Om du håller kvar tabletten under läppen kan verkar den i ungefär tre till fem timmar. Tar du bort tabletten försvinner effekten efter 10 till 20 minuter.

Hur använder du glyceryltrinitrat?

Depåplåster

Sätt plåstret på ett rent, torrt och hårfritt ställe på en överarm eller på bålen och pressa fast det med handflatan under 10-15 sekunder. Huden bör inte vara irriterad och det är bra att variera ställe där plåstret sätts.

Plåstret kan sitta kvar när du badar, duschar eller håller på med någon fysisk aktivitet, men ska tas bort före bastubad. Om plåstret lossnar kan du sätta fast ett nytt plåster, men då är det bra att sätta det på ett annat ställe.

Använda plåster ska vikas ihop och kastas. De innehåller läkemedelsrester och ska därför förvaras oåtkomligt för barn.

Sublingualsprej

Spreja under tungan. Undvik att andas in samtidigt som du sprejar, så att läkemedlet inte kommer ner i lungorna. Stäng munnen och svälj inte saliven som bildas. I bipacksedeln som följer med förpackningen finns en detaljerad bruksanvisning.

Den första dosen av läkemedlet ska prövas när du inte har några besvär. Det är för att ta reda på hur du reagerar på läkemedlet. Sitt när du tar provdosen eftersom du kan bli yr på grund av blodtrycksfall.

Sprejflaskor ska förvaras i rumstemperatur och skyddas mot värme.

Buckaltabletter

Placera tabletten högt upp mellan överläppen och tandköttet på höger eller vänster sida i munnen. Det kan vara bra att byta sida för att undvika besvär med sveda. När tabletten löses upp fäster den vid tandköttet.

Om du använder läkemedlet i förebyggande syfte, inför till exempel någon form av ansträngning, kan du ha tabletten kvar i munnen i upp till tre timmar. Tabletten tas bort 15 minuter efter att ansträngningen har avslutats.

De första gångerna du tar tabletterna kan de lösas upp snabbare och ge kortare effekt. Det kan bero på att man är ovan vid att ha något under läppen.

Tabletten ska inte delas och inte sväljas. Om du sväljer den av misstag kan du ta en ny dos om det behövs.

Buckaltabletter kan användas samtidigt som du äter eller dricker. Om du tar ut tabletten före en måltid ska den ersättas med en ny tablett efter måltiden. Den använda tabletten ska alltid kastas.

Den första dosen av läkemedlet ska prövas när du inte har några besvär. Det är för att ta reda på hur du reagerar på läkemedlet. Sitt när du tar provdosen eftersom du kan bli yr på grund av blodtrycksfall.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Depåplåster

Plåstren ska användas regelbundet, varje dag. En vanlig dosering är ett plåster per dygn, på morgonen.

Om inte en läkare sagt annat tar du bort plåstret på kvällen innan du lägger dig. Då får du ett doseringsfritt intervall på minst åtta timmar som hjälper till att förhindra tillvänjning. Vid upprepad behandling kan annars effekten försvagas, vilket kan leda till att dosen måste ökas.

Sublingualsprej

En vanlig dosering är en till två sprejdoser under tungan vid behov.

Det är viktigt att du vet hur många doser du kan ta vid ett kärlkrampsanfall, och när du bör söka sjukvård.

Buckaltabletter

En vanlig dosering är 2,5-5 milligram under läppen vid behov.

Det är viktigt att du vet hur många doser du kan ta vid ett kärlkrampsanfall, och när du bör söka sjukvård.

Att tänka på när du använder glyceryltrinitrat

Kombinera inte glyceryltrinitrat med vissa läkemedel mot impotens, eftersom du då riskerar att få ett kraftigt blodtrycksfall. Det kan utlösa kärlkrampsanfall eller hjärtinfarkt.

Använd inte glyceryltrinitrat om du har mycket lågt blodtryck eller vid andra tillstånd där kroppens blodcirkulation är kraftigt påverkad.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en förebyggande behandling av kärlkramp. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och du kan få ett kärlkrampsanfall. En behandling bör avslutas stegvis och ska ske i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte glyceryltrinitrat tillsammans med läkemedel som innehåller

  • sildenafil, som finns i Viagra och Revatio
  • tadalafil, som finns i Cialis
  • vardenafil, som finns i Levitra.

Biverkningar

Plåster

En del personer kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck, hjärtklappning eller ansiktsrodnad. Dessa biverkningar hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen. Biverkningarna försvinner vanligtvis när behandlingen pågått någon vecka. Plåstret kan irritera huden. Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet.

Sublingualsprej 

En del personer kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck, hjärtklappning eller ansiktsrodnad, särskilt efter de första doserna. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen. Biverkningarna kan försvinna vid mer regelbunden användning. Om biverkningarna är mycket besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet.

Buckaltabletter

En del personer kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck, hjärtklappning eller ansiktsrodnad, särskilt efter de första doserna. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen. Oftast försvinner de efter någon veckas regelbunden användning. I början kan du få en svidande känsla under läppen där tabletten placeras. Om biverkningarna är mycket besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden