Gabapentin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet gabapentin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Gabapentin 1A Farma
  • Gabapentin Accord
  • Gabapentin Actavis
  • Gabapentin Aurobindo
  • Gabapentin Takeda
  • Gabapentin Teva
  • Neurontin.

Vad är gabapentin?

Gabapentin används förebyggande mot epilepsianfall hos personer som har så kallad fokal epilepsi, det vill säga anfall som startar i en begränsad del av hjärnan. Du kan få läkemedlet som tillägg om du inte får tillräcklig verkan av andra epilepsimedel.

Gabapentin används även mot smärta som beror på att nerver har skadats, till exempel efter bältros eller på grund av diabetes.

Gabapentin tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för antiepileptika.

I vilka former finns gabapentin?

Läkemedlet finns som kapslar i styrkorna 100 milligram, 300 milligram och 400 milligram och som tabletter i styrkorna 600 och 800 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar gabapentin

Epilepsi ger upphov till anfall av övergående störningar i hjärnans nervceller. Hur anfallen ser ut beror på var i hjärnan störningen uppstår. Oftast påverkas medvetandet under anfallet. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar oftast från några sekunder till minuter och slutar i regel av sig själv.

Gabapentin minskar retbarheten i nervsystemet. Det kan leda till att risken för epilepsianfall minskar och att smärtan från nervskador lindras. Läkemedlet påverkar flera olika system i det centrala nervsystemet, men det är inte klarlagt exakt hur det verkar.

Hur använder jag gabapentin?

Du kan ta medicinen med eller utan mat.

Tabletterna sväljs med ett glas vätska.

Kapslarna bör sväljas hela tillsammans med vätska, eftersom gabapentin smakar illa. Om du har svårt att svälja kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med något livsmedel som döljer smaken. Du ska då vara noga med att få i dig hela dosen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Dosen är olika från person till person och beror även på vilken sjukdom du behandlas för.

Behandlingen för vuxna startar vanligen med en dos på 300 milligram på kvällen och ökas sedan gradvis till tre doser per dag, enligt läkares instruktioner. Det bör inte gå mer än 12 timmar mellan en kvällsdos och nästa morgondos.

Dosen för att lindra smärta bör på grund av risken för biverkningar vara så låg som möjligt men ändå ge en bra smärtlindring. Om läkemedlet slutar verka innan det är dags för nästa dos kan det vara ett tecken på att du fått för låg dos.

Att tänka på när du använder gabapentin

Alkohol och droger kan förstärka biverkningar av gabapentin, som till exempel dåsighet och problem med samordningen av muskelrörelser.

Om du behandlas mot epilepsi och ska minska dosen eller sluta med läkemedlet ska det ske försiktigt och stegvis i samråd med läkare. Om du slutar alltför snabbt ökar risken för att du får fler epilepsianfall.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Om du tar gabapentin tillsammans med medel mot sur mage och halsbränna, så kallade antacida, minskar effekten av gabapentin. Därför bör du ta medel mot sur mage och halsbränna minst två timmar före eller efter gabapentin.

Biverkningar

En del personer kan till exempel bli sömniga, trötta, yra eller få svårt att samordna muskelrörelser. Vissa kan bli nervösa, oroliga, få minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, svårt att sova, gå upp i vikt eller förlora aptiten. Några kan få magbesvär, ont i huvudet, ofrivilliga ögonrörelser, darrningar, påverkan på synen, talrubbningar, stickningar eller domningar.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden