Fragmin

Fragmin är ett läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen och för att lösa upp blodproppar som redan har bildats.

Vad är Fragmin?

Fragmin tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia. Det verksamma ämnet är dalteparin.

Du kan få Fragmin som förebyggande behandling om du har ökad risk för att få blodproppar. En vanlig orsak till att få Fragmin är att du har blodproppar i benens eller lungornas blodkärl eller om du gör ett tillfälligt uppehåll med warfarin-behandling.

I vilka former finns Fragmin?

Fragmin finns som förfyllda sprutor i olika styrkor och storlekar. Det vanligaste är att ta läkemedlet som en spruta under huden, så kallad subkutan injektion. På sjukhus kan du i vissa situationer få läkemedlet direkt in i ett blodkärl, så kallad intravenös injektion.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar Fragmin

Fragmin verkar genom att blockera flera ämnen i blodet som medverkar till att blodet koagulerar, det vill säga levrar sig. På så sätt minskar risken för att blodproppar ska bildas. Blodproppar som redan har bildats växer inte ytterligare i storlek och löses upp lättare.

Blodet kan inte levra sig på vanligt sätt när du behandlas med Fragmin. Det gör att risken för blödningar ökar. Läkaren väger risken för blödningar mot nyttan med behandlingen. Hen tar då hänsyn till exempelvis ålder, andra sjukdomar, samtidig behandling med andra läkemedel, om du har lätt att blöda, om du har en blodsjukdom eller tidigare har haft allvarliga blödningar.

Hur tar jag Fragmin?

Du får instruktioner av sjukvårdspersonal om du ska ta sprutan själv. Det finns även en utförlig bruksanvisning i bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen.

Oftast får du rådet att spruta in läkemedlet i fettet under huden på magen. Det är bra att ta sprutan på olika ställen minst 5 centimeter från naveln. Det är för att du inte ska få ont och för att minska risken för blödning. Byt sida mellan injektionerna. Rengör huden med tvål och vatten eller desinfektionsmedel och torka torrt med en ren handduk eller lufttorka innan du tar sprutan.

Du kan ta sprutan i fettet under huden på låret eller i skinkan istället, till exempel om du har opererats och har ärr på magen. Var då försiktig så att inte nålspetsen kommer in i muskeln som finns under fettet. Då kan du få en blödning i muskeln och det gör ont.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen beror på varför du får läkemedlet. Det behövs högre doser för att behandla en redan bildad blodpropp än för att förebygga blodproppar. Doseringen beror också på hur mycket du väger och hur dina njurar fungerar.

Oftast anpassas dosen så att du tar en spruta om dagen. I vissa fall kan du behöva ta två sprutor om dagen. Du bör ta läkemedel vid samma tid varje dag.

Det är mycket viktigt att följa doseringsanvisningarna för att undvika att proppar bildas eller att effekten blir för kraftig så att du får blödningar.

Om du har glömt en dos

Ta en glömd dos så fort som möjligt. Men om det snart är dags att ta nästa dos ska du hoppa över den glömda dos en och ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att ersätta en glömd dos.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du tar Fragmin

Du bör inte behandlas med Fragmin om du har eller har haft minskat antal blodplättar vilket kallas trombocytopeni, magsår, sår på tolvfingertarmen, hjärnblödning, infektion i hjärtat, någon skada eller opererats i centrala nervsystemet, ögonen eller öronen. Berätta snarast för din läkare om du får något av dessa tillstånd.

Berätta alltid för läkare eller annan sjukvårdspersonal som du har kontakt med att du behandlas med Fragmin. Det kan ha betydelse när du ska opereras, få tänder utdragna, få ett nytt läkemedel eller hur du ska tas om hand vid ett olycksfall.

Patientbricka

Du kan få en informationsbricka som visar att du behandlas med Fragmin. Den kan du ha runt halsen som säkerhet om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan berätta det. Brickan används mest vid längre tids behandling.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte använda vissa andra blodförtunnande läkemedel samtidigt som Fragmin.

Det finns en ökad risk för blödningar om du tar vissa andra läkemedel samtidigt. Det gäller till exempel smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID eller cox-hämmare. Många av dem kan du köpa receptfritt, till exempel Ipren, Diklofenak och Naproxen. Ett annat exempel är läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra. Men i vissa fall, till exempel om du har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt, kan du få både Fragmin och låg dos acetylsalicylsyra samtidigt under en begränsad tid och under regelbunden kontroll av läkare.

En ökad risk för blödningar gäller även om du tar vissa naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Du ska alltid rådgöra med läkare eller fråga på ett apotek innan du använder något annat läkemedel.

Biverkningar

En del personer kan få reaktioner där läkemedlet sprutats in. Det kan göra ont, klia, bli svullet eller ett blåmärke.

Vissa kan lättare få mindre eller större blåmärken eller andra blödningar, oftast nära injektionsstället.

Riskerna med att inte behandla eller förebygga blodproppar är större än risken för allvarliga blödningar om behandlingen sköts på rätt sätt.

Kontakta din läkare om du får blödningar. Då kan dosen behöva ändras eller så kanske du behöver byta till något annat läkemedel.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid, men du bör då använda Fragmin utan konserveringsmedel.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden