Förvaring av läkemedel

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen, står hur du ska förvara läkemedlet. Det är viktigt att se till att läkemedel förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara på rätt sätt

Om det inte står något särskilt om förvaring betyder det att läkemedlet kan förvaras i normal rumstemperatur.

En del läkemedel kan vara känsliga för fukt. Därför ska du helst inte ha medicinskåpet i badrummet.

Vissa läkemedel måste stå i kylskåp. Du ska då se till att de inte står för nära kylelementet i kylskåpet, eftersom det finns risk för att de fryser.

En del läkemedel förstörs om de står kallt, då står det på förpackningen att de ska förvaras i rumstemperatur.

Läkemedel bör inte stå så att de kan förväxlas med matvaror.

För att undvika misstag

Det är viktigt att se till att du inte förväxlar ditt läkemedel, därför bör du

  • förvara dina läkemedel i originalförpackningen eller sorterad i en doseringsask, för att inte riskera att du förväxlar lösa tabletter
  • aldrig ta bort förpackningens etikett eftersom det då kan vara lätt att ta fel läkemedel
  • inte förvara kemikalier tillsammans med läkemedel.

Barnsäkerhet

Varje år blir ett stort antal småbarn läkemedelsförgiftade av olyckshändelse. Hjärtmediciner, läkemedel medel mot depression och lugnande läkemedel är exempel på läkemedel som kan vara farliga för barn att få i sig. Även receptfria läkemedel, till exempel järntabletter och vissa smärtstillande medel, kan innebära en stor förgiftningsrisk.

Det finns flera viktiga saker som du bör tänka på för att undvika olyckor:

  • Läkemedel bör förvaras oåtkomligt i ett låst skåp eller i en låst låda. Läkemedlet ska vara utom räckhåll även för barn som har lärt sig att klättra.
  • Läkemedel bör aldrig stå framme, ens för en kort stund, om det finns små barn i huset. De flesta olyckor inträffar när läkemedel stått framme tillfälligt.
  • Läkemedel bör inte förvaras i handväskor om det finns små barn i närheten.
  • Be gäster som har läkemedel med sig att ha dem under uppsikt.
  • Läkemedel som ska förvaras i kylskåp bör stå barnsäkert, till exempel högst upp, så att barn inte kan nå dem.

Om barn får i sig läkemedel av misstag

Om ett barn får i sig läkemedel av misstag ska du:

  • Genast ringa 112 och begära “Giftinformation”. Vänta aldrig på förgiftningssymtom utan ring på en gång.
  • Ta med den aktuella läkemedelsförpackningen om det blir nödvändigt att åka till sjukhus.

Överblivna läkemedel

Det är onödigt att köpa för mycket läkemedel eftersom sista förbrukningsdag kan hinna passeras innan läkemedlet är slut.

Om läkemedlet kan användas vid behov för återkommande besvär kan du spara den fram till sista förbrukningsdagen. Om läkemedlet inte ska användas igen kan du lika gärna kassera den efter behandlingen.

Gamla eller överblivna läkemedel ska inte slängas i vasken, toaletten eller soporna. Även vissa använda läkemedel, till exempel p-plåster, innehåller verksamt ämne och ska inte kastas i soporna. I stället ska de lämnas in på ett apotek. Då undviker du att andra människor eller miljön skadas.

Läs mer om Läkemedel och miljö.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden