Fortsättning på texten Gynekologisk cellprovtagning

Det här är en fortsättning på texten Gynekologisk cellprovtagning. Informationen i den här texten gäller för dig som bor i någon av följande regioner:

 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Halland
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro län
 • Östergötland.

Cellförändringar HPV och cancer

Cellförändringar beror för det mesta på en infektion med viruset HPV, humant papillomvirus. I de fall man inte hittar HPV är förändringen utan risk och har kommit av en irritation i slemhinnan, orsakad av bakterier eller en infektion av ett ofarligt virus.

Cellförändringar läker ofta av sig själv

Infektioner och cellförändringar läker för det mesta av sig själva. Det gäller både de som orsakats av HPV och de som orsakats av annat. De cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer tas bort. Här kan du läsa mer om det. 

Det tar lång tid för cellförändringar att utvecklas till cancer

När vissa HPV-infektioner och cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer tar detta lång tid, vanligtvis tio till femton år. Det är mycket ovanligt att redan utvecklad cancer upptäcks vid cellprovtagningen, men det händer någon enstaka gång. Då brukar cancern vara i ett tidigt stadium. Behandlingen blir ofta enklare med färre biverkningar om den upptäcks tidigt, jämfört med om den hade upptäckts senare.

Varje år får 500 svenskar livmoderhalscancer medan många fler, ungefär 30 000, får besked om att de har cellförändringar.

Om du känner dig orolig

Det kan kännas obehagligt att få besked om att du har cellförändringar. Men det är väldigt ovanligt att cellförändringar betyder att man har cancer.

Det kan vara bra att tänka på att cellprovtagningar är ett sätt att skydda dig mot cancer. De förändringar som upptäcks kan nästan alltid tas bort så du slipper utveckla cancer i framtiden.

Om du har fått besked om HPV-infektion och känner dig bekymrad eller orolig över det kan du lära dig mer om HPV här. Du kan också ringa den särskilda telefonlinje som landstinget erbjuder och som finns på ditt svarsbrev.

Cellprovskontrollerna ger inte ett fullständigt skydd mot cancer

De regelbundna cellprovskontrollerna ger ett starkt skydd mot livmoderhalscancer, men det är inte fullständigt. Du kan få livmoderhalscancer trots att det inte visar sig i proverna, men det är mycket ovanligt.

Förutom att gå på cellprovskontroller regelbundet bör du därför alltid söka vård om du får blödningar när du har samlag, om du upprepade gånger får blödning mellan mensen, eller om du får blödningar efter att du har slutat ha mens.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad händer om jag har cellförändringar eller HPV?

Du behöver inte göra någonting om följande stämmer in på dig:

 • Du är under 30 år och har cellförändringar men inte HPV.
 • Du är över 30 år och har HPV men inte cellförändringar.

Däremot är det extra viktigt att du fortsätter att gå på cellprovskontroller när du blir kallad.

Om provet visar att du har både HPV och cellförändringar blir du kallad till en ny undersökning för att se om du behöver behandling.

Du som har fyllt 30 år

Om du har fyllt 30 år analyseras ditt prov först med ett virustest för humant papillomvirus, HPV.  Om du har HPV, vilket är ganska vanligt, görs ytterligare en analys då provet undersöks med mikroskop. Analysen med mikroskop görs för att se om det finns cellförändringar i provet. Om du har cellförändringar kommer du att kallas till en gynekologisk mottagning. Om du inte har cellförändringar behöver man inte göra någonting. Du blir kallad för ny provtagning tre år senare. Då kommer man särskilt kontrollera om HPV har läkt ut och försvunnit. Det har det i 6 fall av 7. Men det är viktigt att du deltar nästa gång du blir kallad. Om du skulle höra till den minoritet som har kvar infektionen efter tre år är det viktigt att du kommer till en gynekolog för undersökning för att kontrollera om det finns cellförändringar.

Första cellprovet du tar efter att ha fyllt 40 analyseras både för HPV och i mikroskop. Det görs som en kvalitetskontroll.

Du som är under 30 år

Om du är under 30 år undersöks ditt prov i mikroskop direkt. Det är inte meningsfullt att göra den första analysen för HPV hos unga eftersom det är så vanligt. Men om du har lätta cellförändringar undersöker man även om det finns HPV i det provet du lämnade. Det är bara om du då har både cellförändringar och HPV som du behöver göra någon mer undersökning.  Du som inte har det behöver inte göra något mer, utan du får en ny kallelse efter 3 år. Om provet däremot visar HPV blir du kallad till ytterligare en undersökning. Samma sak händer om du har tecken på svårare cellförändringar i cellprovet.

Om jag har HPV utan cellförändringar – är det riskfyllt att vänta i tre år till nästa prov?

HPV är ett mycket vanligt virus och nästa alla får infektionen någon gång under livet. När HPV leder till cancer är det en process som tar många år.  De flesta HPV-infektioner läker ut utan att orsaka cellförändringar. Att vänta i tre år är säkert, och du slipper gå igenom undersökningar för en infektion som nästan alltid försvinner av sig själv.

Vilka blir kallade till cellprovtagning?

Kallelsen skickas till den adress där du är folkbokförd och du väljer alltid själv om du vill göra cellprovet eller inte.

Alla kvinnor mellan 23 och 50 år får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år. Därefter får du en kallelse vart femte år när du är mellan 50 och 70 år. Om du är över 50 år kan tiden mellan kallelserna variera lite beroende på var du bor i landet. Sista provet kommer att erbjudas mellan 64 och 70, beroende på när det föregående provet togs. Du som har behandlats för cellförändringar tidigare kan behöva lämna cellprov även efter att du har fyllt 64. Du blir då också kallad vart tredje år, oavsett din ålder.

Om du har missat en kallelse får du en ny året efter.

Du som har skyddad identitet får också en kallelse

Du som har skyddad identitet bör få en kallelse men den innehåller ingen uppgift om tid eller plats. Du får i stället ett telefonnummer så att du kan ringa och boka din provtagning.

På vilken mottagning lämnar jag prov?

När du har fått en kallelse tas cellprovet av en barnmorska på närmaste barnmorskemottagning, som även kallas mödravårdscentral. I de flesta fall får du en bestämd tid som kan bokas om. På vissa orter kan du även boka om till en annan mottagning.

Cellprov vid andra tillfällen

Ett gynekologiskt cellprov kan också lämnas om du är hos en barnmorska, gynekolog eller distriktsläkare, och undersöks gynekologiskt av andra skäl. Det kan vara lämpligt om det ändå snart är dags att lämna ett prov, eller om du har missat en tidigare cellprovskontroll.

Om du lämnar cellprov i samband med en gynekologisk undersökning, till exempel hos en gynekolog eller i samband med preventivmedelsrådgivning, registreras också ett sådant prov. Då får du nästa erbjudande om cellprovskontroll efter att det har gått tre,  fem eller sju år, beroende på hur gammal du är.

Viktigt att gå på cellprovskontroller även om du är vaccinerad

Vaccinationen mot HPV ger inte ett fullständigt skydd mot livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att du går på de cellprovskontroller som du blir kallad till även om du är vaccinerad mot HPV. 

Kvinnor som har sex med andra kvinnor

Viruset som kan orsaka cellförändringar smittar vid sex. Du kan bli smittad av både män och kvinnor. Därför är det viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller oavsett vem du har haft sex med.

En del behöver inte lämna prov

Om du är under 23 år blir du inte kallad till cellprovskontroller. Det beror på att det är ganska vanligt att man har cellförändringar när man är under 23, men de försvinner oftast av sig själv. Det är mycket ovanligt att livmoderhalscancer utvecklas så tidigt.

Har du deltagit i gynekologisk cellprovskontroll och dessa aldrig visat cellförändringar när du fyllt 65 år, är risken att du senare i livet ska utveckla livmoderhalscancer mycket liten.

Om du aldrig har haft sex

Om du aldrig har haft sex behöver du inte lämna cellprov. Anledningen till det är att du får livmoderhalscancer genom ett virus som kallas HPV, humant papillomvirus. Viruset smittar genom sex.

Om du använder kondom minskar riskerna att bli smittad av HPV.

Om du har manligt personnummer och livmoderhals

Transpersoner med livmoderhals ingår inte i kallelsesystemet, men rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör vända dig till en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet med rätt intervall.

Om du har opererat bort livmodern

Om du har fått hela livmodern bortopererad, vilket kallas total hysterektomi, behöver du inte gå på cellprovskontroller, eftersom livmodertappen då också är helt borttagen vid operationen. Om operationen gjordes på grund av livmoderhalscancer eller cellförändringar i livmoderhalsen, eller om du tidigare har behandlats för cellförändringar kommer du att följas upp vid den klinik där du blev opererad. Men du behöver inte gå på gynekologisk cellprovskontroll vid en barnmorskemottagning.

Om du är osäker på vilken sorts operation du har gått igenom eller vad som tagits bort kan du fråga på den klinik där operationen gjordes. Barnmorskan på barnmorskemottagningen eller mödravårdscentralen kan ofta också hjälpa till att få fram denna information. Är du osäker är det bättre att ta prov för säkerhets skull.

Du bestämmer själv om proverna ska sparas

Provet som du lämnar vid cellprovtagningen brukar sparas. Till exempel kan nya prov jämföras med gamla och olika uppföljningar göras. Proverna kan dessutom användas till forskning eller annat ändamål som godkänts av en Etisk prövningsnämnd.

Du som inte vill att provet ska sparas för framtiden kan  säga det till den som utför provet, och det förstörs sedan.

Uppgifter om din cellprovtagning och eventuella cellförändringar brukar ingå i sammanhållen journalföring. Det innebär att de som deltar i din vård med cellprover och cellförändringar får rätt att ta del av och hantera dessa uppgifter utan att fråga dig varje gång. Det kan vara särskilt viktigt om du flyttar någon gång. Om du inte vill ingå i sammanhållen journalföring ska du meddela provtagaren detta.

Uppgifter om provtagning sparas också i kvalitetsregister som används för att förbättra vården. Du som inte vill att dina uppgifter ska användas för detta kan  kräva att de tas bort.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden