Försäkringar vid tandskador

Vad gäller?

Försäkring som gäller för alla som har arbete

Om du skadar tänderna i ditt arbete finns en allmän arbetsskadeförsäkring. Den ger alla som arbetar i Sverige rätt att kräva ersättning för en tandskada till exempel. Men innan du kan få ersättning ska Försäkringskassan godkänna att det är en arbetsskada.

Alla kostnader som du får i samband med att du skadar tänderna måste du betala själv. Om du inte får skadan godkänd som arbetsskada av Försäkringskassan kan du inte heller få ersättning för kostnaderna.

Om Försäkringskassan kommer fram till att du har en arbetsskada täcker försäkringen kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som du får på grund av tandskadan, till exempel om du slår ut en tand.

För att arbetsskadeförsäkringen ska gälla måste du gå till en tandläkare som är ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för tandvårdsstöd.

Arbetsskadeförsäkringen gäller också om du arbetar utomlands men fortfarande är försäkrad i Sverige och behöver tandvård.

Även studerande kan ibland få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det gäller utbildningar där du riskerar att skada dig, till exempel lantbruksutbildning.

Vissa grupper har särskilda försäkringsskydd

För bland annat dem som tjänstgör inom totalförsvaret på grund av tjänsteplikt eller som frivilliga och för dem som deltar i räddningstjänst finns ett särskilt statligt personskadeskydd. Även den försäkringen kan ge rätt till ersättning från Försäkringskassan om du blivit skadad eller får en sjukdom i samband med din tjänstgöring. Den gäller också om det inträffar i andra nordiska länder. Försäkringen gäller också för den som är häktad, intagen eller tvångsomhändertagen.

Militär som tjänstgör utomlands har också ett försäkringsskydd om de skadas i arbetet.

Olika typer av arbetsskador

Det finns fyra typer av arbetsskador:

  • olycksfall
  • olycksfall på väg till och från arbete, så kallade färdolycksfall
  • arbetssjukdomar som hörselnedsättning eller eksem
  • smittsamma sjukdomar som du har fått i samband med arbetet, till exempel inom sjukvården.

Bra att anmäla arbetsskada

Det är en fördel när Försäkringskassan gör sin bedömning om rätt till ersättning om du anmäler arbetsskadan innan du söker ersättning. Men å andra sidan finns inget som hindrar att du söker ersättning utan att först ha anmält skadan.

När du anmäler en arbetsskada till Försäkringskassan är det arbetsgivaren eller motsvarande som gör anmälan oavsett om skadan har skett på arbetsplatsen eller på väg till eller från jobbet. Både den som blivit skadad och skyddsombudet på arbetsplatsen ska också skriva under anmälan och behålla en kopia av den.

Om du är studerande är det skolan som anmäler skadan, oftast rektorn.

Om du arbetar på fartyg och skadar dig anmäler du skadan till rederiet, som skickar anmälan vidare till Försäkringskassan.

Är du egenföretagare ska du själv anmäla skadan till Försäkringskassan.

Du begär själv ersättning

Ansökan om ersättning för arbetsskada skickar du in själv till Försäkringskassan. Det ska du göra senast sex år efter att du fick skadan eller hade utgifter för vård av en arbetsskada. Oftast ska behandlingen för tandskadan vara klar innan Försäkringskassan kan avgöra om du har rätt till ersättning. Då krävs att du skickar in kvitto eller räkning från tandläkaren. Även resekostnader i samband med behandlingen kan ersättas av Försäkringskassan.

Avtalsförsäkring på arbetsplatsen

Du omfattas också av de kollektivavtalade försäkringarna som AFA Försäkring handlägger om du jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller som har tecknat avtal med AFA. De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna arbetsskadeförsäkringen som Försäkringskassan handlägger. Om du omfattas av AFA:s arbetsskadeförsäkring ska du också anmäla arbetsskadan till AFA.

Mer information kan du få från din arbetsgivare, ditt skyddsombud eller din fackliga organisation.

Privat olycksfallsförsäkring kan komplettera

Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du även få ersättning för kostnader om du skadar dina tänder på fritiden eller på arbetet och inte får ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Försäkringsbolagen kan ha olika bestämmelser om vad som ingår, men oftast gäller försäkringen om du har kostnader för läkarbesök, tandvård, resekostnader och mediciner.

Ibland kan en olycksfallsförsäkring ingå i andra försäkringar, till exempel hemförsäkringen. En privat olycksfallsförsäkring kan också gå att teckna genom ditt fackförbund.

Försäkringsbolagen ersätter bara för den del av vården som du måste betala själv. Ofta täcker försäkringen också tandvård utomlands om du behöver gå till tandläkaren, till exempel i samband med en olycka.

Om du har en sjukförsäkring, som ibland kan ingå i olycksfallsförsäkringen, kan du också få ersättning för sjukdomar i munnen och tänderna, varaktiga skador och om du får funktionsnedsättningar på grund av olyckan.

Om du råkar ut för en olycka ska du alltid själv anmäla det till ditt försäkringsbolag.

Du kan få veta mer om privata olycksfallsförsäkringar hos de olika försäkringsbolagen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden