Förhuden fastnar när den dragits tillbaka

Sök akut

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning. Om det är stängt, ring telefonnummer 1177.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden