Flutikason som du andas in

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet flutikason finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Flutide Diskus
  • Flutide Evohaler
  • Fluticasone Cipla.

Vad är flutikason?

Flutikason används regelbundet vid astma och ibland vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Läkemedlet motverkar inflammationen i luftrören och läker irriterad vävnad. Det tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider som oftast bara kallas för steroider eller kortisonläkemedel.

Läkemedlet används inte för att lindra akuta astmaanfall.

I vilka former finns flutikason?

Flutikason finns som

  • inhalationspulver
  • inhalationssprej.

Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in det genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar flutikason

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas.

När du har KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma då du får anfall av andnöd. Vid KOL blir du andfådd, du kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när du andas.

Flutikason motverkar inflammationen i luftrören och läker irriterad vävnad. Genom att minska inflammationen kan du förebygga astmaattacker och lindra besvären vid KOL. Kortison botar inte astma eller KOL, men det dämpar inflammationen och sjukdomen lugnar ner sig när det gäller astma ofta avsevärt. Full effekt av flutikason får du efter allt ifrån några dagars till flera veckors behandling.

Kortison som du andas in har inte någon snabb effekt utan ska tas varje dag vid astma under en längre period för att ge effekt. Många med astma kan då leva i stort sett som vanligt. Läkemedlet är inte lika effektiv vid KOL som vid astma och rekommenderas bara för dagligt bruk om du har tydliga besvär.

Hur använder jag flutikason?

Sprej som du andas in

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Skaka flaskan innan du andas in läkemedlet. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet. Första gången du använder sprejen ska du spreja i luften en gång för att kontrollera att sprejmekanismen fungerar.

Om du har svårt att andas in läkemedlet kan du använda en andningsbehållare som du sprejar ditt läkemedel i. Sedan andas du in läkemedlet i lugn och ro genom munstycket. För riktigt små barn finns en mask till andningsbehållaren som gör det lättare att ge läkemedlet.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln kan du också läsa hur du ska förvara läkemedlet.

Pulver som du andas in

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln kan du också läsa hur du ska förvara läkemedlet.

En dosräknare anger hur många doser som finns kvar.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen varierar från person till person.

Sprej som du andas in

En vanlig dosering vid astma för vuxna och ungdomar över 16 år är 50 till 500 mikrogram morgon och kväll.

Barn som är 4 år och äldre: 50-200 mikrogram 2 gånger dagligen.

Barn som är 1-4 år: 50-100 mikrogram 2 gånger dagligen tillsammans med en andningsbehållare.

Pulver som du andas in

En vanlig dosering vid astma för vuxna och ungdomar över 16 år är 50-500 mikrogram 2 gånger dagligen.

Barn som är 4 år och äldre: 50-200 mikrogram 2 gånger dagligen.

En vanlig dosering vid KOL är 500 mikrogram 2 gånger dagligen.

Om du har glömt att ta en dos ska du ta nästa dos som vanligt.

Om du skulle bli sämre kan du behöva ändra doseringen. Därför kan det vara bra att i förväg göra upp ett schema tillsammans med läkaren.

Att tänka på när du använder flutikason

Det är viktigt att du använder läkemedlet regelbundet för att den ska ge så bra verkan som möjligt. Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att fråga läkaren.

Om du får akuta astmabesvär ska du använda ett snabb och kortverkande luftrörsvidgande läkemedel.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan behöva annan behandling.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Rådgör med läkare om du behöver använda vissa läkemedel mot svampinfektion samtidigt med flutikason.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel få hosta eller känna sig hesa och irriterade i halsen eller få blåmärken. Andra kan få svampinfektion i munnen eller svalget, men du kan undvika detta genom att skölja munnen med lite vatten efter varje inhalation.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Graviditeten kan göra att du blir sämre i din astma och då kan doseringen behöva justeras.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller flutikason tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden