Fluoxetin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet fluoxetin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Fluoxetine Accord
 • Fluoxetine Orion
 • Fluoxetine Vitabalans
 • Fluoxetin Mylan
 • Fluoxetin Orifarm
 • Fluoxetin ratiopharm
 • Fluoxetin STADA
 • Fluoxetin Teva
 • Fontex.

Vad är fluoxetin?

Fluoxetin används för att behandla depression. Det är ett så kallat antidepressivt läkemedel. Fluoxetin används också för att behandla vissa typer av ångest, som tvångstankar och tvångshandlingar. Det kan också användas vid andra former av psykiska besvär som till exempel bulimi.

Fluoxetin tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI.

I vilka former finns fluoxetin?

Fluoxetin finns som kapslar och tabletter i styrkan 20 milligram, som lösliga tabletter i styrkorna 10 och 20 milligram. Läkemedlet finns också i flytande form i styrkan 4 milligram per milliliter.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar fluoxetin

Fluoxetin ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Serotonin är en av de signalsubstanser som har samband med stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans serotoninsystem vara i olag. Läkemedel som ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin i hjärnan kan göra så att stämningsläget blir normalt igen och även ha effekt mot olika typer av ångest.

Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta två till tre månader innan du är återställd.

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

Hur använder jag fluoxetin?

Svälj kapslarna hela tillsammans med minst ett halvt glas vatten.

Lös upp de lösliga tabletterna i ett halvt glas vatten och svälj omedelbart. Du kan också svälja tabletterna med vatten. Tugga inte tabletterna.

Mät upp rätt mängd av det flytande läkemedel med hjälp av doseringsmått, doseringsspruta eller mätsked och svälj lösningen.

Du kan ta läkemedlet i samband med måltid eller mellan måltiderna.

När du har blivit bättre bör du fortsätta att ta medicinen i ytterligare en tid, vanligen sex månader. Det är för att minska risken att bli sämre.

Om du får upprepade depressioner kan du behöva ta fluoxetin i förebyggande syfte under längre perioder, ofta under år. Även vid behandling av olika former av ångest kan du behöva behandling under lång tid.

Ibland väljer läkaren att medicinen ska tas på annat sätt. Du bör då följa läkarens instruktioner.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen är olika från person till person. Vanligen tas läkemedlet en gång om dagen.

En vanlig dygnsdos vid behandling av depression och tvångstankar ligger mellan 20 och 60 milligram.

En vanlig dygnsdos vid behandling av bulimi för vuxna är 60 milligram.

När du startar behandlingen är det vanligt att börja med en låg dos som sedan trappas upp.

Om du brukar ta läkemedlet på morgonen men glömmer att ta den då går det bra att ta den senare på dagen. Om du har glömt att ta läkemedlet en dag tar du nästa dos som vanligt dagen därpå. Kompensera inte för en glömd dos genom att ta dubbel dos nästa dag.

Behandlingen avslutas gradvis

När du ska avsluta en behandling trappas dosen vanligen ner gradvis. Då minskar risken för besvär som beror på att du slutar för tvärt, så kallade utsättningssymtom. Exempel på sådana symtom är yrsel, illamående, svettningar, skakningar, myrkrypningar, oro och irritation. Besvären går över, men i sällsynta fall kan dosen behöva trappas ner långsamt.

Att tänka på när du använder fluoxetin

Inte beroende

Du blir inte beroende av antidepressiva läkemedel.

Lätt för att blöda

Om du har lätt för att blöda bör du berätta det för din läkare.

Avbryt inte behandlingen på egen hand

Avbryt inte behandlingen i förtid. Då finns en risk att de ursprungliga problemen kommer tillbaka. Om du avbryter behandlingen tvärt finns det också risk för att du får utsättningssymtom.

Prata med din läkare om alkohol 

Du bör vara försiktig med alkohol när du tar fluoxetin. Detta kan vara bra att diskutera med sin läkare.

Byte till annat läkemedel

Om du behöver byta ett antidepressivt läkemedel mot ett annat bör du ibland göra ett uppehåll innan du kan börja ta den nya medicinen. Hur långt detta uppehåll ska vara beror på vilka antidepressiva läkemedel det är. Rådgör alltid med din läkare om detta.

Var försiktig i trafiken

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Du bör också tänka på att även själva sjukdomen kan påverka bedömnings- och reaktionsförmågan.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Fluoxetin kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför extra viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel du använder.

Några av de läkemedel du bör undvika är

 • vissa andra läkemedel mot depression
 • läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom som innehåller selegilin, till exempel Eldepryl
 • linezolid som används mot infektion, till exempel Zyvoxid
 • vissa läkemedel mot smärta som innehåller kodein eller tramadol
 • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Du bör tala om för din läkare om du tar läkemedel som ökar risken för blödningar, såsom blodförtunnande läkemedel eller antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som kallas NSAID eller cox-hämmare, och innehåller till exempel acetylsalicylsyra, ibuprofen eller naproxen. Dessa läkemedel kan ge hud- och slemhinneblödningar om du tar dem tillsammans med fluoxetin.

Om du tar flera läkemedel som påverkar halterna av serotonin i hjärnan finns en liten risk för så kallat serotonergt syndrom. Det är ett mycket ovanligt tillstånd med överstimulering av serotoninsystemet. Symtomen är till exempel hög feber, muskelsammandragningar, skakningar, överaktiva reflexer, oro, rastlöshet, förvirring, ökad hjärtfrekvens, svettningar eller diarré. Att få alla symtom är mycket ovanligt. Om du får något eller några av symtomen ska du genast kontakta läkare.

Biverkningar

Olika personer känner av biverkningar mycket olika. Om du får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efter hand. Om biverkningarna är mycket besvärliga, eller om de inte går över, bör du kontakta din läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kanske du behöver byta till ett annat läkemedel.

När äldre personer tar antidepressiva läkemedel finns det en ökad risk för biverkningar. Särskilt stor är risken för att falla och skada sig. Om du har lätt för att falla och använder ett antidepressivt läkemedel, bör du diskutera det med läkaren.

En del personer kan till exempel må illa, bli dåsiga, börja svettas mer, få lös mage, få huvudvärk eller bli oroliga. Dessa besvär går oftast över efter en tid. Vissa kan få sexuella besvär, som brukar finnas kvar under hela behandlingstiden.

Några få kan bli rastlösa och ha svårt att sitta eller stå stilla. Den här biverkningen kommer oftast i början av behandlingen. Om du skulle få den här typen av besvär bör du tala med din läkare.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden