Flagyl

Läkemedelsinformation

Flagyl är ett bakteriedödande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas nitroimidazoler och innehåller det verksamma ämnet metronidazol.

Flagyl används bland annat vid infektioner i infektion i mun, mage, tarm eller underliv. Läkemedlet används också för att undvika infektioner i samband med operation. Flagyl kan också användas vid vissa parasitsjukdomar och vid en särskild diarrésjukdom orsakad av bakterien Clostridium difficile.

Flagyl finns i flera olika former:

  • Tabletter.
  • I flytande form, så kallad oral suspension som du sväljer.
  • Vagitorier som du för in i slidan.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Flagyl har effekt på bakterier som inte behöver syre för att överleva, så kallade anaeroba bakterier. Läkemedlet hämmar tillverkningen av dessa bakteriers byggstenar. Då kan bakterierna inte föröka sig. Flagyl har även effekt mot encelliga organismer som kallas för protozoer.

Vid vissa infektioner kombineras Flagyl med något annat bakteriedödande läkemedel som har effekt på bakterier som lever där det finns syre.

Hur tar jag läkemedlet?

Det verksamma ämnet kan förstöras av ljus. Läkemedlet ska därför förvaras i originalförpackningen. Om du lägger tabletterna i doseringsask är det viktigt att asken förvaras i skydd mot ljus.

Tabletter

Svälj tabletterna med vatten.

Oral suspension

Suspensionen är främst avsedd för barn och personer som har svårt att svälja. Skaka flaskan innan du tar en dos. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Suspensionen innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att du har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Vagitorier

Vagitoriet förs upp i slidan på samma sätt som en tampong. Doppa vagitoriet hastigt i vatten så går det lättare att föra in.

Vagitoriet kan bli mjukt om det förvaras varmt. Du kan då kyla ner det i kallt vatten några minuter innan du tar ut det ur plastfolien. Du behöver inte avbryta behandlingen vid menstruation.

När du ger läkemedlet till barn

Det kan ibland vara svårt att få barn att ta antibiotika. Det är sällan bra att blanda läkemedlet i välling eller annan dryck som barnet får ofta, eftersom barnet kan få avsmak för drycken. Det är inte heller bra att blanda ut läkemedlet i stora mängder vätska eller mat, eftersom det då finns en risk för att barnet inte får i sig tillräckligt stor dos.

När du ger flytande läkemedel till spädbarn är det bra att låta barnet sitta eller halvligga i knät och använda en doseringsspruta. Spruta sedan ganska långsamt in genom barnets mungipa mot insidan av kinden. Då minskar risken för att barnet ska få läkemedlet i luftstrupen.

Från ettårsåldern kan du använda en doseringssked istället för spruta. Om du för skeden långt in i munnen minskar risken för att barnet spottar ut läkemedlet.

Från femårsåldern brukar barn kunna ta tabletter. Om barnet har svårt att svälja tabletterna kan du ge dem tillsammans med till exempel lite sylt eller banan. Det går också att krossa tabletten och ge den med lite sylt för att dölja smaken. Ett glas vatten efteråt hjälper till att skölja ner läkemedlet.

Ibland kräks barn upp läkemedlet direkt, och då ska du vänta en stund innan du gör ett nytt försök. Om barnet kräks upp nästa dos också kan det vara bra att kontakta läkaren för att få råd om hur du ska göra.

Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosering och behandlingstid varierar beroende på vilken typ av infektion du har.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om du slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Använd inte Flagyl i hög dos om du har vissa blodsjukdomar eller sjukdomar som påverkar nervsystemet.

Drick inte alkohol när du använder Flagyl. Kombinationen kan orsaka reaktioner som illamående, huvudvärk, förhöjd puls och värmekänsla. Du bör dessutom vänta i minst en dag efter avslutad behandling innan du dricker alkohol. Detta gäller även om du använder vagitorier.

När du använder vagitorierna ökar risken för att gummit i kondomer och pessar ska gå sönder.

Vid behandling under lång tid kan vissa personer känna av stickningar och domningar i händer och fötter. Även yrsel och krampanfall kan förekomma. Kontakta läkare om du får dessa besvär.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte Flagyl samtidigt med läkemedel mot alkoholism som innehåller disulfiram, till exempel Antabus.

Om du tar Flagyl och blodförtunnande läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, bör blodets förmåga att koagulera kontrolleras. Eventuellt kan Waran-dosen behöva ändras. Du kan använda Flagyl vagitorier under kort tid tillsammans med Waran.

Biverkningar

Vissa personer kan få magbesvär eller metallsmak i munnen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller metronidazol. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få för hög dos. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller metronidazol:

  • Metronidazol Actavis tabletter
  • Rosazol kräm
  • Rosex kräm och gel
  • Zidoval vaginalgel.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden