Film: Våga fråga den som har cancer!

Stefan Einhorn är läkare och författare med lång erfarenhet av cancervård. Han har också skrivit böcker om konsten att vara snäll och att vara medmänniska.

I filmen resonerar Stefan om hur man kan finnas för någon som är sjuk, även om man inte är den allra närmaste, och beskriver hur forskning visar att även den som ger stöd åt andra också själv mår bättre och får energi.


Filmen är cirka drygt 7 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden