Film: Efter cancerbehandlingen – och sen då?

Sanna Wärn är sjuksköterska med cancervård som specialitet. Hon arbetar på Cancerfonden. Där finns Cancerlinjen som både cancersjuka och närstående kan kontakta för att få stöd.

Det är vanligt att behöva någon att prata med under sjukdomstiden, men även efteråt. Det kan vara starka känslor och många frågor att hantera när behandligen är klar och du förväntas fortsätta med ditt liv. I filmen berättar Sanna Wärn om några av de råd som hon och hennes kolleger brukar ge.

Filmen är cirka 4 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden