Film: Att vara färdigbehandlad

Alla känner glädje och lättnad över att vara klar med sin behandling, men det är inte ovanligt att man också känner sig ledsen och rädd. Man släpper kanske fram känslor som man hållit tillbaka under sjukdomstiden, eller så känner man att sjukdomen har lett till att man inte riktigt känner sig som samma person som man var tidigare. Och man står inför att gå vidare med sitt liv samtidigt som man under lång tid ska gå på regelbundna kontroller för att se om sjukdomen är helt borta. Omgivningen kan ibland kan ha svårt att förstå och bekräfta alla dessa motsägelsefulla känslor. 

I den här filmen möter vi ett par personer som berättar om hur det var för dem när behandlingarna var över. 

Medverkande i filmen:

  • Lotta Adelstål, med erfarenhet av bröstcancer
  • Jonny Rubin, med erfarenhet av lymfkörtelcancer
  • Eva Larsson, med erfarenhet av lungcancer
  • Özge Özen Zink, med erfarenhet av lymflkörtelcancer
  • Josefin Engfelt, med erfarenhet av leukemi
  • Susanne Rehlin, med erfarenhet av äggstockscancer

Filmen är drygt 7 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska kunna höras.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden