Feber hos barn

Feber är ett av kroppens sätt att försvara sig mot infektioner, som orsakas av virus eller bakterier. Barn får lätt feber, men det behöver inte betyda att de är särskilt sjuka. Det viktiga är hur barnet mår i övrigt.

Kroppstemperaturen kan variera något mellan olika barn. Det brukar räknas som feber om temperaturen är 38,0 grader Celsius eller högre. Det viktiga är att fokusera på hur barnet mår i övrigt.

Feber kan vara ett tecken på en allvarligare sjukdom, men det är ovanligt.

Om feber hos barn

Vissa barn kan bli tillfälligt förvirrade när de har feber. Det brukar kallas att de yrar. De kan se, höra och känna saker som inte finns i verkligheten eller uppfatta omgivningen på ett annorlunda sätt. Både du och barnet kan tycka att det är obehagligt, men förvirringen är ofarlig och brukar gå över efter en stund.

Så tar du tempen

Det finns flera sätt att mäta barnets temperatur, men alla är inte säkra.

Man kan mäta tempen i örat eller stjärten. På barn upp till ett år rekommenderas mätning i stjärten.

Termometrar finns att köpa på apotek. För att mäta i örat behöver du en särskild örontermometer. Läs anvisningarna på förpackningen eller be personalen på apoteket om råd.

Låt barnet om möjligt först vila i en halvtimme, innan du mäter temperaturen. Använd samma mätmetod varje gång. Ta tempen på morgonen och på eftermiddagen och skriv upp resultaten.

Så mäter du i örat

Sätt ett engångsskydd över örontermometerns lins. Dra försiktigt barnets öra uppåt innan du för in termometern. Det är viktigt att du placerar termometern så att hörselgången i örat sluter tätt om den. Annars kan du få för låga värden. Linsen når inte ända in till trumhinnan, utan det är värmen från trumhinnan inne i örat som mäts.

Så mäter du i stjärten

Sätt lite fet salva eller olja på termometern så att den lättare glider in i ändtarmsöppningen. Termometern ska föras in en till två centimeter för att temperaturen ska kunna mätas korrekt. På barn upp till sex månader förs endast den yttersta spetsen in. Det är viktigt att barnet ligger stilla när tempen ska tas, för att inte göra sig illa.

Rengör termometern efter varje användning.

När och var ska jag söka vård?

Febern i sig är inte farlig, utan det är orsaken till febern som barnet kan behöva träffa en läkare för. Febern går ofta över av sig själv.

Sök vård direkt på en vårdcentral, barnläkarmottagning eller akutmottagning om barnet

  • är yngre än tre månader och har en temperatur på 38,0 grader eller högre.
  • är mellan tre och sex månader och har en temperatur på 39,0 grader eller högre.
  • har feber och verkar väldigt sjukt.
  • har feberkramp för första gången.
  • har feber och verkar ha ont någonstans eller gråter otröstligt.
  • inte vill dricka alls eller har tecken på uttorkning, som torr mun eller att hen kissar mindre än vanligt.

Sök vård på en vårdcentral om barnet fortfarande har feber efter fyra dygn.

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 om du är orolig för ditt barn eller osäker på om du ska söka vård.

Vad kan jag göra själv för att hjälpa barnet?

Ett barn som har feber behöver få vara hemma för att vila och återhämta sig. Hen behöver inte vila i sängen, men ska inte anstränga sig fysiskt. Det bästa är att låta barnet avgöra hur mycket hen orkar vara uppe.

Barn med feber ska dricka ofta

Ett barn som har feber behöver dricka mer än vanligt. Annars kan hen lätt bli uttorkad. Ge barnet till exempel vatten, saft eller juice. Om barnet har druckit för lite kan hen bli trött, hängig och kissa mindre än vanligt. Ett barn ska kissa flera gånger per dag.

Ibland vill barn med feber inte äta vanlig mat. Det är ingen fara om barnet har lite minskad aptit under några dagar. Ge barnet sådant som hen tycker om att äta och dricka.

Gör det bekvämt för barnet

Det är vanligt att barn huttrar och fryser när febern stiger. De kan också svettas. Försök att anpassa kläder och sängkläder efter barnets temperatur. När barnet har hög feber kan det vara skönt om det är svalt i rummet. Men det ska inte vara kallt. Du kan ta av filtar och täcken korta stunder, eller låta barnet sova med ett tunt lakan i stället för täcke.

Ge läkemedel mot feber vid behov

Feber är kroppens reaktion på infektionen och ett sätt för kroppen att försvara sig. Ge därför inte febernedsättande läkemedel till barn som har feber, men som mår bra i övrigt.

Om barnet är gnälligt, inte vill äta eller dricka eller har svårt att komma till ro på kvällen kan du ge receptfria febernedsättande och smärtlindrande läkemedel med paracetamol. Till exempel Alvedon eller Panodil. Det kan ges från tre månaders ålder, men kontakta alltid vården innan du ger ett barn under sex månader läkemedel.

Från sex månaders ålder kan barn få läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ibuprofen, som finns i till exempel Ipren eller Ibuprofen.

Kombinera inte paracetamol och ibuprofen. Kombinationsbehandling ökar obetydligt effekten men risken för läkemedelsfel ökar. Det kan ta längre tid än många tror att få effekt av paracetamol mot feber. Om febern inte går ner är det bättre att kontakta sjukvården än att varva tabletterna.
Här kan du läsa om att kombinera paracetamol och ibuprofen

Läkemedlen finns i olika former beroende på barnets ålder. Fråga på ett apotek vad som passar för ditt barn. Följ anvisningarna på förpackningen noga och kombinera inte olika läkemedel.

Undvik vissa läkemedel

Om barnet även har vattkoppor ska du inte ge läkemedel med ibuprofen eller andra läkemedel som tillhör gruppen NSAID eller cox-hämmare. Vid vattkoppor kan de öka risken för ovanliga, men allvarliga infektioner.

Barn upp till arton år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra om inte en läkare har ordinerat det. Exempel på sådana läkemedel är Treo och Bamyl. Det finns en risk för sjukdomen Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till en allvarlig hjärnskada.

Behöver barnet antibiotika?

Ibland kan barnet få antibiotika för att behandla infektionen som orsakar febern. Antibiotika kan hjälpa om infektionen orsakas av bakterier, men inte av virus.

Ska barnet stanna hemma?

Barn som går i till exempel förskolan, öppna förskolan eller skolan ska stanna hemma tills de är feberfria. Barn ska vara tillräckligt pigga för att orka delta i gruppaktiviteter en hel dag innan de går tillbaka till förskolan eller skolan.

Läs mer hos Försäkringskassan om vilka regler som gäller för vård av sjukt barn.

Kan feber hos barn förebyggas?

Den vanligaste orsaken till feber är att barnet har en infektion som beror på virus eller bakterier. Feber kan i sig inte förebyggas men du kan minska risken för att barnet smittas av infektioner. Infektioner smittar genom mycket små droppar i luften och vid kroppskontakt.

Det är svårt att undvika att barn smittas, men det finns sätt att minska risken för att smittor sprids:

  • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid och efter toalettbesök.
  • Lär barnet att nysa i armvecket.
  • Lär barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
  • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Tobaksrök leder till fler luftvägsinfektioner

Barn som är i miljöer där de andas in tobaksrök får oftare infektioner i luftvägarna än barn i rökfria miljöer. Tobaksrök kan påverka slemhinnan i luftvägarna så att en infektion lättare uppstår. Undvik miljöer där människor röker.

Små barn får ofta infektioner

Barn har lättast att få infektioner mellan sju och arton månaders ålder. Upp till sex månader har barn ett visst medfött skydd i form av antikroppar som de får från mamman under slutet av graviditeten.

Barn upp till cirka två eller tre år kan ha upp till tolv virusinfektioner per år.

Undersökning för att hitta orsaken till febern

Läkaren undersöker först hur barnet mår. Barnet får ofta sitta i ditt knä medan läkaren tittar i halsen och öronen och lyssnar på hjärtat och lungorna. Läkaren känner även på halsen och nacken. Ibland får barnet ligga ner och läkaren känner på magen. Ibland undersöker läkaren också muskler och leder.

Läkaren kan ibland behöva ta prover för att undersöka vilken slags infektion barnet har. Ett svalgprov kan visa om barnet har streptokocker, så kallade halsflussbakterier. Ibland tas också ett urinprov eller ett blodprov genom stick i fingret eller i armvecket.  

Om det behövs får barnet remiss till en barnklinik, där det ibland görs fler undersökningar.

Så fungerar feber

Kroppen reglerar sin egen temperatur och fungerar bäst med en temperatur på mellan 36.0 och 38.0 grader. Kroppstemperaturen varierar över dygnet. Den är vanligtvis lägst på natten och högst på eftermiddagen.

Feber är kroppens normala reaktion på infektioner, som orsakas av virus eller bakterier. För att försvara sig mot virus och bakterier höjs temperaturen. Virus och bakterier förökar sig sämre i temperaturer över 37.0 grader.

Feber är vanligt vid virusinfektioner som förkylning, hosta och ont i halsen.

Feberkramp är ovanligt

Det händer att barn får feberkramper när de har feber. De flesta barn får aldrig kramp, även om febern blir hög. Det kan se obehagligt ut när barnet får kramp, men det är ofarligt.

När ett barn får feberkramp för allra första gången ska du söka vård för barnet direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Det behövs för att utesluta att krampen har andra orsaker än bara febern.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.  

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan få en ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Att få en annan läkares bedömning kan hjälpa dig om du exempelvis är osäker på vilken vård eller behandling som är bäst för dig.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga  

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden