Fallskador

När du blir äldre ökar risken för att du ska ramla och få ett benbrott eller en spricka i skelettet. Det beror på att skelettet blir skörare med åren, samtidigt som många också får sämre balans och syn. Vanligast är skador i handleden, höftleden eller axeln.

De flesta som faller gör det hemma i bostaden. Det är vanligare att kvinnor skadar sig, eftersom benskörhet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Vad ökar risken för fallskador?

Balansen försämras när du dricker alkohol. Sjukdomar som till exempel demens, stroke, diabetes och Parkinsons sjukdom kan ge sämre balans. Den kan också försämras av olika läkemedel. Det gäller framför allt om du använder läkemedel mot oro, sömnsvårigheter, depression och vanföreställningar. En del blodtryckssänkande läkemedel kan också försämra balansen. Prata med din läkare om du upplever att du blir yr av dina läkemedel.

Symtom

Symtomen är olika beroende på hur du har ramlat och hur högt fallet var. Här är några exempel på symtom vid olika fallskador:

 • Du kan bryta handleden om du faller framåt och tar emot dig med handen. Ett brott på handleden gör att du får ont och svårt att röra handen samt att det blir svullet.
 • Du kan få ett höftledsbrott om du faller mot sidan. Det gör ont och benet brukar då också vara vridet utåt och du kan inte stödja på det.
 • Du kan få ett överarmsbrott om du ramlar framåt eller åt sidan och inte tar emot dig med handen. Då får du ont och svårt att röra armen.
 • Du kan få en blödning inne i huvudet om du faller och slår i huvudet.
 • Du kan få en kotkompression om du ramlar. Då får du mycket ont i ryggen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har ramlat och skadat dig. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring 112 om något av följande gäller för dig:

 • Du har mycket ont.
 • Du kan inte stödja på benet.
 • Du har skadat huvudet eller nacken.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

En del skador i skelettet läker av sig själv. Men ibland behövs förband eller annan behandling, till exempel gips eller operation.

Så förebygger du fallskador

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för att undvika fall och fallskador. Du bör träna både styrka och balans. Styrketräning ökar muskelstyrkan och dessutom minskar risken att skadas allvarligt om du ändå skulle ha oturen att falla. Balansträning har stor betydelse för att minska risken för fall.

Du kan förbättra säkerheten inomhus om du tar bort sådant som du lätt kan snubbla på, till exempel lösa sladdar och mattor. Det är också bra att ordna så att du inte behöver gå upp på stolar och stegar för att nå saker. Här är några fler några saker du kan göra hemma för att öka säkerheten:

 • Lägg halkskydd under mattor.
 • Ha flera lampor tända och även på natten om du behöver gå på toaletten då.
 • Installera handtag på väggen vid badkaret eller duschen.
 • Använd en halkmatta i badkaret och duschen.
 • Gå med stadiga inneskor.

Det är också bra att ha telefonen med dig om du skulle falla omkull.

Det finns hjälpmedel som ger stöd vid promenader. Är det halt ute kan du sätta broddar på skorna.

Benskörhet ökar risken för fallskador

Rökning bidrar till benskörhet, som ger ökad risk för att få benbrott vid ett fall. Därför är det bra om du slutar röka.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden