Entocort

Läkemedelsinformation

Entocort är ett läkemedel som används vid inflammatoriska sjukdomar, som Crohns sjukdom. Entocort används även vid behandling av ulcerös proktit, när enbart ändtarmen är inflammerad.

Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet budesonid och är ett slags kortisonläkemedel.

Recept och högkostnadsskydd

Entocort finns som långverkande depåkapslar i styrkan 3 milligram och som rektalsuspension som du sprutar in i ändtarmen, i styrkan 2 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Entocort är inflammationshämmande och minskar inflammationen i tarmens slemhinna. Då minskar den diarré som sjukdomen orsakar.

Det kan ta mellan två och fyra veckor innan läkemedlet ger full effekt.

Hur tar jag läkemedlet?

Depåkapslar
Entocort depåkapslar ska sväljas hela med minst ett glas vatten på morgonen. Om du har svårt för att svälja kapslarna kan du tömma ut innehållet och svälja ner det tillsammans med till exempel en matsked äppelmos.

Depåkapslarna innehåller små korn som är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut långsamt i kroppen och ge en jämn och långvarig verkan och så lite biverkningar som möjligt. Om du tuggar eller krossar kornen verkar läkemedlet kortare tid än avsett och risken för biverkningar ökar.

Kapslarna är fuktkänsliga och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Rektalsuspension
Entocort rektalsuspension består av en kombinationsförpackning som innehåller en tablett och en behållare med vatten att lösa upp tabletten i.

Vrid av behållarens kork och pip och låt skyddshylsan sitta kvar. Tryck sedan ut tabletten ur förpackningen och lägg den i behållaren. Skruva sedan på pipen igen och kontrollera att skyddshylsan sitter ordentligt på. Skaka därefter behållaren kraftigt tills tabletten är upplöst.

Pipen förs in i ändtarmen. Smörj lite salva, till exempel vaselin på behållarens pip, så går det lättare att föra in den.

Ligg ner, helst på vänster sida, med lätt böjda knän och för in pipen i ändtarmen, tryck ihop behållaren så att den töms helt. Dra sedan ut pipen men släpp inte greppet om behållaren. När behållaren hålls ihoptryckt förhindras att läkemedlet sugs tillbaka in i behållaren.

Ta helst läkemedlet på kvällen. Det är bra om du kan ligga kvar i några minuter när du tagit läkemedlet så att det inte rinner ut och för att minska behovet av att tömma tarmen. För att läkemedlet ska verka på bästa möjliga sätt bör du undvika att tömma tarmen så länge som möjligt, helst hela natten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av läkemedlet varierar från person till person och beror på hur svåra besvär du har.

Depåkapslar
En vanlig dosering för vuxna är 2-3 kapslar på morgonen varje dag.
Barn över 8 år och med en kroppsvikt över 25 kilo brukar få samma dosering vuxna.

Rektalsuspension
En vanlig dosering för vuxna är att hela innehållet i en färdigblandad behållare används och du tar den en gång om dagen.

Viktigt

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder Entocort depåkapslar. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Kortison kan dölja tecken på infektion. Vänta därför inte för länge med att söka läkare om du får tecken på infektion, till exempel feber.

Ändra inte dosen eller sluta med läkemdlet utan att först rådgöra med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte läkemedlet samtidigt med läkemedel mot svampinfektioner som innehåller itrakonazol, vorikonazol eller posakonazol, till exempel Sporanox.

Du bör inte använda Entocort depåkapslar samtidigt med syraneutraliserande medel, till exempel Novalucol, Novaluzid och Rennie. Om du måste ta syraneutraliserande läkemedel under tiden du behandlas med Entocort depåkapslar ska läkemedlen tas med cirka 2 timmars mellanrum. Annars kan effekten av Entocort minska.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan få magbesvär som till exempel diarré, illamående, nedstämdhet och sömnlöshet. Vissa kan få nässelfeber och andra hudutslag. Andra biverkningar som kan förekomma är att det kan samlas vätska i kroppen eller att du kan få synsvårigheter, hjärtklappning eller fettansamlingar på bålen och i ansiktet. Hos kvinnor kan menstruationen rubbas.

Dessa biverkningar är inte lika vanliga vid användning av Entocort som vid användning av äldre kortisonpreparat, till exempel Prednisolon och Betapred. Det beror på att Entocort i mindre utsträckning passerar över till blodcirkulationen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller kortison

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma eller liknande verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på andra kortisonpreparat är

  • Betapred
  • Budenofalk 
  • Colifoam
  • Cortiment
  • Prednisolon.

 

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden