Eliquis

Eliquis är ett läkemedel som används för att motverka att blodproppar bildas i blodkärlen.

Vad är Eliquis?

Eliquis är ett blodförtunnande läkemedel, även kallat antikoagulantia. Det verksamma ämnet är apixaban, och det tillhör en grupp av läkemedel som kallas NOAK, nya orala antikoagulantia.

Läkemedlet används då det finns en ökad risk för att få blodpropp, till exempel efter operation för att byta höftled eller knäled.

Det kan också användas vid oregelbunden hjärtrytm, så kallat förmaksflimmer, om du även har någon annan sjukdom som ökar risken för blodpropp. Det kan till exempel vara hjärtsvikt, diabetes eller högt blodtryck.

Läkemedlet kan också användas för att behandla och förebygga blodproppar i benen, så kallad djup ventrombos, eller i lungorna, så kallad lungemboli.

I vilka former finns läkemedlet?

Eliquis finns som tabletter i styrkorna 2,5 och 5 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar Eliquis

Eliquis verkar genom att hämma ett ämne i blodet som medverkar till att blodet koagulerar, det vill säga levrar sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar.

Hur tar jag Eliquis?

Svälj tabletten med ett glas vatten. Om du har svårt att svälja tabletten hel kan du krossa den i en mortel. Blanda pulvret med cirka två matskedar vatten, äppeljuice eller äppelmos och svälj blandningen direkt. Skölj morteln med vatten och svälj vätskan för att få i dig hela dosen.

Du kan ta läkemedlet med eller utan mat.

Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, morgon och kväll, för att få bästa effekt av behandlingen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Efter en operation av höftleden eller knäleden är en vanlig dos 2,5 milligram två gånger dagligen. Du ska ta den första tabletten inom 12 till 24 timmar efter operationen. Hur länge du ska ta Eliquis kan variera mellan 10 och 38 dagar. Det beror på hur vilken operation du har genomgått.

Vid oregelbunden hjärtrytm är en vanlig dos 5 milligram två gånger dagligen. Din läkare talar om hur länge du måste fortsätta med behandlingen.

För att behandla blodpropp i benen eller lungorna är en vanlig dos 10 milligram två gånger dagligen under de första 7 dagarna. Därefter minskar dosen till 5 milligram två gånger dagligen. När du har behandlats i sex månader kan du ibland få ta 2,5 milligram två gånger dagligen för att förebygga att du får nya blodproppar. Din läkare talar om hur länge du måste fortsätta med behandlingen och vilken dos du ska ta.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt en dos tar du den så snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten och fortsätt sedan som vanligt.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du tar Eliquis

Du ska inte använda Eliquis om du blöder mycket. Detsamma gäller om du har eller nyligen har haft någon sjukdom som gör att du blöder, till exempel magsår.

Kontakta genast läkare om du får en blödning som inte slutar eller om du känner dig ovanligt svag, trött, blek, yr och får ont i huvudet.

Sluta inte att ta läkemedlet utan att först rådgöra med din läkare. Risken för att du ska få en blodpropp ökar om du avbryter behandlingen.

Patientbricka

Du kan få en patientbricka och ett kort som visar att du behandlas med Eliquis. Brickan kan du ha runt halsen som säkerhet om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan berätta det. Brickan och kortet får du på den mottagning där du behandlas.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Eliquis kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Rådgör därför alltid med läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat läkemedel, naturläkemedel eller växtbaserat läkemedel tillsammans med Eliquis. 

Några exempel på sådana läkemedel är följande:

  • Vissa läkemedel mot svampinfektioner.
  • Vissa läkemedel mot hiv.
  • Andra blodförtunnande läkemedel.
  • Växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.
  • Läkemedel mot smärta och inflammation som kallas NSAID eller cox-hämmare. Läkemedlen innehåller exempelvis ibuprofen, diklofenak eller naproxen, till exempel Ipren, Voltaren och Pronaxen. Dessa kan köpas receptfritt.

Rådgör med läkare om du ska vaccinera dig.

Biverkningar

Eftersom läkemedlet påverkar blodets förmåga att levra sig finns en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken, näsblod eller blödning i magen eller tarmen. Blodbrist, som kan ge trötthet eller blekhet, kan förekomma. En del personer kan må illa.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Om det finns en möjlighet att du kan bli gravid ska du använda tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar läkemedlet. Om du blir gravid under behandlingstiden ska du rådgöra med din läkare.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden