E-tjänster – använd sparsamt. Använd hellre logga in.

Använd ordet e-tjänster sparsamt – främst i texter som beskriver tjänsterna övergripande eller när du vill betona att det är just 1177 Vårdguidens e-tjänster det gäller, och inte 1177 Vårdguiden på telefon. 

Tjänsterna heter 1177 Vårdguidens e-tjänster även på Umo.se, exempelvis på ungdomsmottagningarnas kontaktkort. Istället för att använda ordet e-tjänster, beskriv vad invånaren kan göra och hur hen ska göra. Uppmana användaren att logga in.

Exempel på 1177.se: Logga in för att beställa ett klamydiatest via nätet.

Exempel på 1177.se: Du kan även kontakta mottagningen genom att logga in. Då kan du kommunicera med mottagningen via nätet på ett säkert sätt.

Exempel på UMO.se: Logga in på 1177.se för att kontakta en ungdomsmottagning via nätet.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden