Donepezil

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet donepezil finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Aricept
  • Donepezil Accord
  • Donepezil Actavis
  • Donepezil Aurobindo
  • Donepezil Jubilant
  • Donepezil Krka
  • Donepezil Sandoz
  • Donepezil STADA.

Vad är donepezil?

Donepezil används för behandling av lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom.

Donepezil tillhör läkemedelsgruppen kolinesterashämmare.

I vilka former finns donepezil?

Donepezil finns som vanliga tabletter i styrkorna 5 milligram och 10 milligram. Det finns även tabletter som ska smälta i munnen, så kallade munsönderfallande tabletter, i samma styrkor.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar donepezil

Vid Alzheimers sjukdom uppstår en brist på signalsubstansen acetylkolin i vissa områden i hjärnan. Donepezil ökar mängden av acetylkolin i dessa områden vilket gör att minnet och tankeförmågan förbättras.

Donepezil kan inte bota sjukdomen, men kan mildra symtomen under den tid du tar läkemedlet.

Det tar ofta minst en månad innan donepezil verkar. Eftersom läkemedlet inte har effekt på alla bör en läkare med stor erfarenhet av demensvård utvärdera behandlingen efter cirka sex till tolv veckor.

Hur använder du donepezil?

De vanliga tabletterna sväljer du hela med ett glas vatten.

De munsönderfallande tabletterna lägger du på tungan så att de får smälta i munnen.

Om läkaren inte rekommenderat något annat tar du läkemedlet på kvällen strax innan du går och lägger dig.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Du tar donepezil en gång per dag, på kvällen. Behandlingen brukar börja med en tablett i styrkan 5 milligram per dag. Det kan ta upp till en månad innan läkaren kan utvärdera effekten. Därefter kan läkaren vid behov öka dosen till 10 milligram. Du ska inte ta mer än 10 milligram om dagen.

Om du glömmer att ta din tablett en kväll tar du en tablett nästa kväll vid den vanliga tidpunkten. Du ska aldrig ta dubbel dos. Om du däremot glömmer att ta läkemedlet under mer än en vecka bör du fråga din läkare om hur du ska fortsätta behandlingen.

Att tänka på när du använder donepezil

Det är viktigt att berätta för läkaren om du har någon hjärtsjukdom, astma eller andra kroniska lungsjukdomar, eller om du har svårt att kissa. Du ska också berätta om du har eller har haft krampanfall, magsår eller någon leversjukdom.

Om du tar antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så NSAID, ofta bör läkaren få veta det eftersom du då kan få mer biverkningar av donepezil.

Donepezil kan förstärka effekten av vissa bedövningsmedel. Om du ska sövas, till exempel inför en operation, bör du berätta att du använder donepezil.

Du bör undvika att dricka alkohol eftersom det kan påverka effekten av donepezil.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte använda donepezil tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del personer kan till exempel må illa och kräkas, få diarré eller huvudvärk. Vissa kan bli yra, trötta eller ha svårt att somna. Några kan känna sig förkylda, få sämre aptit eller ha svårt att hålla tätt, så kallad urininkontinens. En del kan bli aggressiva, rastlösa, få hallucinationer eller ovanliga drömmar. Några kan få muskelkramp, ont i kroppen, hudutslag eller klåda.

Du ska omedelbart kontakta läkare om du får till exempel feber, klåda, gulfärgning av hud och ögonvitor, och mörkfärgad urin. Detsamma gäller om du får ont i magen mellan naveln och bröstbenet, svart avföring eller krampanfall.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden