Diklofenak

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet diklofenak finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Diclofenac ABECE
 • Diclofenac Bluefish
 • Diclofenac Orifarm
 • Diclofenac T ratiopharm
 • Dicuno
 • Diklofenak Apofri
 • Diklofenak Mylan
 • Diklofenak Orifarm
 • Diklofenak Sandoz
 • Diklofenak T Apofri
 • Diklofenak T Orifarm
 • Eeze
 • Eezeneo
 • Ignorin
 • Voltaren
 • Voltaren T.

Vad är diklofenak?

Diklofenak lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber.

Diklofenak används vid reumatiska sjukdomar. Läkemedlet kan också användas för att lindra tillfällig smärta, till exempel mensvärk, tandvärk och migrän.

Diklofenak kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver du inte alltid ta febernedsättande läkemedel om du bara har lätt eller måttlig feber.

I form av gel, sprej eller plåster kan diklofenak användas för att lindra smärtor i muskler eller leder i samband med till exempel en sportskada eller artros i knän.

Diklofenak tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare eller NSAID.

I vilka former finns diklofenak?

Diklofenak finns som

 • tabletter i styrkorna 25 och 50 milligram
 • enterotabletter finns i styrkorna 25 och 50 milligram
 • kapslar finns i styrkan 25 milligram
 • stolpiller, så kallade suppositorier, som man för in i ändtarmen, i styrkorna 25, 50 och 100 milligram
 • gel som smörjs på huden
 • sprej, som blir som en gel i konsistensen när den sprejas på huden
 • plåster.

Enterotabletter, stolpiller och de flesta tabletter i styrkan 50 milligram är receptbelagda. Övriga former kan köpas receptfritt.

Så här fungerar diklofenak

Diklofenak hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Läkemedlet sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Ofta lindras smärta inom 30 minuter och effekten varar i cirka sex timmar.

Hur använder jag diklofenak?

Om du använder läkemedlet mot migrän är det viktigt att ta det vid de allra första tecknen på att en migränattack. Även vid mensvärk bör du ta läkemedlet så snabbt som möjligt när du känner att besvären är på väg. Då blir effekten bättre.

Tabletter ska sväljas hela med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med eller direkt efter måltid.

Enterotabletter ska sväljas hela tillsammans med vätska. Enterotabletter har en tunn hinna som gör att de inte löses upp förrän de har nått tarmen. Då minskar risken för magbiverkningar som beror på att det verksamma ämnet verkar irriterande på magens slemhinnor. Om tabletten krossas eller tuggas förstörs den skyddande hinnan.
För att få så bra effekt som möjligt bör du inte ta tabletten i samband med eller direkt efter måltid.

Kapslar ska sväljas hela med vätska och får inte delas eller tuggas.

Stolpiller ska föras in i ändtarmen. Om du doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten går det lättare att föra in.

Gelen och sprejen masseras in i huden, på den plats där du har ont, under några minuter. Du kan uppleva en svagt kylande känsla. Tvätta händerna efteråt eftersom läkemedlet verkar irriterande på ögon och slemhinnor. Undvik direkt solljus och solarium genom att till exempel täcka det område som behandlas med kläder under hela behandlingen och minst två veckor efteråt.

Plåstret sätts på oskadad hud och bör inte användas vid bad eller dusch. Dela inte plåstret. Plåstren är känsliga för ljus och uttorkning och ska därför förvaras i sin originalförpackning. Använda plåster ska vikas på mitten med den självhäftande sidan inåt.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Doseringen varierar från person till person och beroende på varför du tar läkemedlet. För de receptfria formerna av diklofenak är det viktigt att ta reda på hur länge du kan använda läkemedlet utan rekommendation från en läkare. Det är också viktigt att ta reda på från vilken ålder läkemedlet kan användas.

En vanlig dosering för vuxna är 25 eller 50 milligram 1-3 gånger per dag.

Vid mensvärk kan du börja med 50 eller 100 milligram.

Vid migrän är 50 milligram en vanlig dos i början av ett anfall.

En vanlig dos för barn över sex år som har någon reumatisk sjukdom är 25 milligram morgon och kväll. Dosen för barn som väger mer än 50 kilo är samma som för vuxna.

Smörj in gelen 3-4 gånger om dagen. Hur stor mängd som behövs beror på hur stort område som ska behandlas.

En vanlig dosering av sprejen är 4-5 sprayningar 3 gånger dagligen, högst 15 sprayningar per dag.

Sätt ett plåster på det område där du har ont två gånger om dagen. Använd inte mer än två plåster per dag. Om du har ont på flera ställen kan du därför bara behandla ett ställe åt gången.

Att tänka på när du använder diklofenak

Använd inte diklofenak om du tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Rådgör med läkare om du har kronisk nästäppa eller astma. Diklofenak kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har kronisk nästäppa eller astma.

Om du har hjärtsvikt bör du använda diklofenak med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av den ökade blodvolymen och hjärtsvikten kan förvärras.

Om du tidigare har haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du inte använda diklofenak. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om du använder höga doser under lång tid. Risken är mindre för vissa andra cox-hämmare, till exempel naproxen.

Rådgör med läkare om du har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller om du har någon njur- eller leversjukdom. Risken för magsår minskar om du samtidigt använder läkemedel som innehåller omeprazol, som också kan köpas receptfritt. Att ta omeprazol är särskilt viktigt om du även använder läkemedlet Trombyl.

Du bör inte använda diklofenak i samband med vattkoppor eftersom det kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Använd inte stolpillren om du har haft ändtarmsinflammation eller nyligen haft blödning från ändtarmen.

Diklofenak kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Använd inte gelen om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på det ställe som ska behandlas. Använd inte plåstren på sårig hud eller på slemhinnor. Du ska inte heller använda gel eller plåster under lufttäta bandage eftersom det kan göra att kroppen tar upp mer av det verksamma ämnet och risken för biverkningar ökar.

Undvik direkt solbestrålning och solarier när du använder gelen. Undvik också att sola under två veckor efter att du har slutat med behandlingen. Det verksamma ämnet i gelen kan göra så att huden blir extra känslig för sol.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda diklofenak om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel Warfarin, Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis.

Rådgör med läkare om du använder vissa läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller om du använder läkemedel mot depression som kallas SSRI.

Ta inte diklofenak tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Läkemedlet kan också öka risken för magsår. Vissa kan till exempel bli yra, få ont i huvudet eller hudutslag.

Stolpiller kan orsaka irritation i ändtarmen.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt hjärtsvikt och allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare.

Om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Biverkningar som kan förekomma av gelen är hudutslag, rodnad eller svullnad i huden.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlet utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska du inte använda läkemedlet alls.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Andra läkemedel som innehåller diklofenak och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller diklofenak tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel är Arthrotec och Arthrotec forte, som även innehåller misoprostol.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden