Digoxin BioPhausia

Läkemedelsinformation

Digoxin BioPhausia är ett läkemedel som används för att stabilisera vissa typer av oregelbunden hjärtrytm. Den kan även användas mot hjärtsvikt.

Medicinen tillhör gruppen digitalis-läkemedel och innehåller det verksamma ämnet digoxin.

Digoxin BioPhausia finns som tabletter i styrkorna 0,13 milligram och 0,25 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Digoxin BioPhausia ökar kraften i hjärtats sammandragningar. Den minskar också antalet hjärtslag per minut. Det gör att hjärtat arbetar effektivare.

Tabletten börjar verka inom någon timme. När du påbörjar behandlingen kan det dröja ända upp till tio dagar innan läkemedlet verkar maximalt.

Hur tar du läkemedlet?

Svälj tabletterna med lite vatten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 0,13 milligram en gång om dagen.

Om du har glömt att ta en tablett ska du fortsätta att ta läkemedlet som vanligt nästa dag, enligt doseringsanvisningen på etiketten. Du ska inte ta någon extra dos eftersom det är mycket liten skillnad mellan den dos som ger lagom verkan och den dos som ger biverkningar.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 250 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du har vissa hjärtsjukdomar, till exempel störning i hjärtats retledningssystem.

Det är särskilt viktigt att följa läkarens doseringsanvisningar när det gäller läkemedel som innehåller digoxin. Det är mycket liten skillnad mellan den dos som ger lagom verkan och den dos som ger biverkningar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

När du får läkemedel som innehåller digoxin är det särskilt viktigt att berätta för läkaren om du använder medel som innehåller kalcium.

Du bör inte ta digoxin tillsammans med

  • antibiotika som innehåller klaritromycin
  • läkemedel som innehåller verapamil och som används mot till exempel högt blodtryck och kärlkramp
  • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som till exempel huvudvärk eller illamående. Vissa kan tappa matlusten, känna sig trötta eller få diarré. Några kan få hjärtklappning eller långsam puls.

När du får läkemedel som innehåller digoxin bör du be läkaren om instruktioner om vilka eventuella biverkningar du bör vara särkskilt uppmärksam på, och när du i så fall ska kontakta läkare.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller digoxin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på andra läkemedel som innehåller digoxin är Lanoxin.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden