Diazepam

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet diazepam finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Diazepam Desitin
  • Diazepam Pilum
  • Stesolid
  • Stesolid Rektal Prefill.

Vad är diazepam?

Diazepam används som lugnande medel vid oro, ångest, rastlöshet och inför operationer, undersökningar och provtagningar som kan orsaka oro. Läkemedlet används också för att bryta långvariga epileptiska anfall, feberkramper och stelkramp för att få spända muskler att slappna av.

Diazepam tillhör läkemedelsgruppen lugnande medel och är en så kallad bensodiazepin.

I vilka former finns diazepam?

Diazepam finns tabletter i styrkorna 2, 5 och 10 milligram. Diazapam finns även som stolpiller och rektallösning, som förs in i ändtarmen, i styrkorna 5 och 10 milligram. Diazepam finns också som spruta. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar diazepam

Diazepam gör att musklerna slappnar av och påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Diazepam förstärker effekten av GABA.

Läkemedlet är narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Hur använder du diazepam?

Tabletterna sväljs med vätska.

Stolpillren förs in i ändtarmen.

Rektallösningen finns i engångstuber med en pip. För in pipen i ändtarmen och pressa ihop tuben för att spruta in vätskan. Håll sedan tuben sammanpressad tills du har dragit ut den ur ändtarmen, annars finns risk för att vätskan sugs tillbaka in i tuben.

När du ger rektallösningen till barn under 3 år ska bara halva tubens pip föras in i ändtarmen. Det finns ett märke på pipen som visar hur långt den ska föras in.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Dosen är olika från person till person. Den dos du får beror på varför du får läkemedlet och hur gammal du är. Äldre personer är känsligare än yngre.

Att tänka på när du använder diazepam

Du ska inte använda diazepam om du har andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné, eller andra allvarliga andningsproblem.

Du ska berätta för läkaren om du röker mycket, eftersom rökning kan störa nedbrytningen av diazepam i levern.

Du bör vara försiktig med alkohol, eftersom diazepam och alkohol kan förstärka varandras effekter och ge kraftiga reaktioner.

Det finns en risk för att bli beroende av diazepam. Därför är det viktigt att följa läkarens anvisningar. Om du är eller har varit beroende av droger eller alkohol bör du ta upp det med din läkare innan du påbörjar behandlingen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte ta diazepam tillsammans med

  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan,
  • växtbaserade medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del personer kan känna sig dåsiga, trötta, yra, svaga i musklerna eller se dubbelt. Om du får dessa besvär ökar risken för att ramla och slå dig, och risken ökar ju äldre man är. Vissa kan till exempel få ont i huvudet, darrningar eller sluddrigt tal. Några kan bli känslomässigt avtrubbade eller förvirrade.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden