Desogestrel som preventivmedel

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet desogestrel finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Azalia
 • Cerazette
 • Desogestrel Orifarm
 • Desogestrel Sandoz
 • Desogestrel Stada
 • Gestrina
 • Vinelle
 • Zarelle.

Vad är desogestrel?

Desogestrel är ett så kallat gestagen, det vill säga ett konstgjort hormon, som verkar på ungefär samma sätt som ett av kroppens egna könshormoner, gulkroppshormon.

P-piller som enbart innehåller desogestrel kallas för mellanpiller. Ibland kallas de även för östrogenfria p-piller.

Så här fungerar desogestrel

Desogestrel förhindrar ägglossning. Dessutom gör desogestrel sekretet i livmoderhalsen tjockare, så att spermierna får svårt att ta sig upp genom livmoderhalsen till livmodern. Slemhinnan i livmodern blir också tunnare, så att ett befruktat ägg får svårare att fästa och utvecklas där. Äggledarnas förmåga att transportera ägg blir också sämre.

När ägglossningen förhindras kan det ibland leda till att du inte får mens. Men oftast kommer ändå mensliknande blödningar, som kan vara mer eller mindre oregelbundna.

I vilka former finns desogestrel?

Desogestrel finns som tabletter i styrkan 75 mikrogram. En tablettkarta innehåller 28 tabletter. Läkemedlet är receptbelagt. Du kan få recept av läkare eller barnmorska.

Hur använder jag desogestrel?

Ta en tablett varje dag tills tablettkartan är slut. Börja därefter med nästa tablettkarta utan uppehåll. Du kommer då att ta den första tabletten i varje karta på samma veckodag.

Du kan börja behandlingen när som helst under menscykeln om du är säker på att du inte är gravid. Då behöver du använda kondom de första sju dagarna. Det gäller också om du inte har mens, till exempel efter en förlossning.

Om du börjar på mensens första dag har du skydd från och med denna dag.

Du ska ta tabletterna regelbundet vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är bra att försöka ta tabletten i samband med någon daglig rutin, till exempel när du borstar tänderna på morgonen. Ett tips kan vara att sätta mobilen på ett dagligt alarm.

Om du glömt eller missat en tablett

Ta en glömd tablett så fort du kommer på det. Ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten. Det kan då bli två tabletter på samma dag.

Skyddet kan ha upphört om det har gått mer än 36 timmar sedan du tog den senaste tabletten, det vill säga mer än 12 timmars försening. Då bör du även använda ett annat skydd, till exempel kondom, den närmaste veckan. Fortsätt hela tiden med dina tabletter.

Att tänka på när du använder desogestrel

Använd inte desogestrel om du har blödningar från underlivet som du inte vet orsaken till, om du har bröstcancer, leversjukdom eller om du misstänker att du är gravid.

Berätta för läkaren om du har en kronisk sjukdom, till exempel diabetes eller epilepsi, innan du börjar med p-piller.

Kontakta läkare eller barnmorska om något av följande inträffar:

 • Du får kraftiga blödningar från underlivet.
 • Du får plötsligt mycket ont i magen.
 • Du blir gravid.

Om du kräks eller har diarré

Det osäkert om hormonerna hinner tas upp av kroppen om du kräks eller har diarré. Då kan skyddet mot graviditet minska. Du bör då även använda annat skydd, till exempel kondom, under den kommande veckan.

Om du kräks inom 3-4 timmar efter du har tagit en tablett kan du ta en ny tablett från en annan tablettkarta så snart som möjligt, men senast inom 12 timmar från den tid du normalt skulle tagit tabletten. Annars gäller samma råd som vid glömd tablett.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Effekten av desogestrel kan minska eller utebli helt om du samtidigt använder följande läkemedel:

 • Vissa läkemedel mot tuberkulos, till exempel rifampicin eller rifabutin som finns i bland annat Rimactan och Ansatipin.
 • Vissa läkemedel mot epilepsi såsom fenobarbital, fenytoin, karbamazepin som finns i till exempel Fenemal, Epanutin och Tegretol.
 • Vissa läkemedel mot hiv-infektion, till exempel ritonavir som finns i bland annat Norvir och efavirenz som finns i bland annat Stocrin.
 • Medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

I början får de flesta som använder desogestrel oregelbundna blödningar från underlivet. Det vanligaste är att mensen kommer glesare än tidigare, men vissa får täta blödningar, som även kan vara långdragna.

En del kan till exempel få ont i huvudet, akne eller spända bröst. Vissa kan få förändrat humör eller gå upp i vikt. Besvären brukar minska eller försvinna efter några månader.

Graviditet och amning

Du ska inte använda desogestrel när du är gravid. Sluta ta tabletterna om du blir gravid. När kvinnor har slutat direkt efter att de fått veta att de är gravida, och sedan fullföljt graviditeten, finns ingen ökad risk för skador på barnet.

Du kan använda desogestrel när du ammar, trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det är inte sannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Andra läkemedel som innehåller desogestrel och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller desogestrel tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

De kombinerade p-pillren Desolett och Mercilon innehåller desogestrel och etinylestradiol (östrogen).

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden