Dalacin

Läkemedelsinformation

Dalacin är ett bakteriedödande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas linkosamider och innehåller det verksamma ämnet klindamycin. Linkosamider påverkar i stort sett samma bakterier som vanligt penicillin, men har även effekt mot de bakterier som kallas stafylokocker.

Dalacin används vid olika typer av infektioner. De vanligaste användningsområdena är infektioner i svalg och hud när du är allergisk mot penicillin. Dalacin används även mot akne och infektioner i slidan.

Dalacin finns i olika former:

  • Kapslar.
  • Oral lösning som du sväljer.
  • Kutan emulsion som du använder på huden.
  • Vagitorier som du för in i slidan.
  • Vaginalkräm som förs in i slidan.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Dalacin påverkar bland annat bakteriernas ämnesomsättning. Då kan bakterierna inte föröka sig. Eftersom bakterierna är kortlivade innebär detta att de snabbt minskar i antal.

När du tar Dalacin kapslar eller i flytande form bör du känna dig bättre inom tre dygn. Gör du inte det bör du ta kontakt med läkaren igen.

När du använder läkemedlet på huden mot akne kan det dröja flera veckor innan du märker en tydlig förbättring.

Hur tar jag läkemedlet?

Kapslar och oral lösning

Det går bra att ta Dalacin i samband med måltid eller mellan måltiderna.

Svälj kapslarna hela tillsammans med minst ett halvt glas vatten. Sitt eller stå när du sväljer kapslarna. Annars finns risk för att de kan fastna i matstrupen och orsaka skador.

Lösningen ska förvaras i rumstemperatur eftersom den är svår att hälla upp när den är kall. Den är hållbar i två veckor. Lösningen innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att du har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Alkohol påverkar inte effekten av läkemedlet.

Kutan emulsion

Ordet kutan betyder att det har att göra med huden. Konsistensen på en emulsion är ungefär som en vanlig hudlotion.

Emulsionen stryks i ett tunt lager på det hudområde som ska behandlas. Flaskan måste skakas väl innan användning. Då blandas innehållet ordentligt så att rätt mängd av det verksamma ämnet stryks på huden.

Undvik att få läkemedlet i ögon eller mun. Om du råkar få det i ögonen bör du skölja noga med rinnande vatten.

Vagitorier och vaginalkräm

För in vagitoriet eller vaginalkrämen så långt som möjligt i slidan, utan att det känns obehagligt.

För in vaginalkrämen med en införare, eller applikator. I förpackningen finns sju införare. Använd varje införare en gång och kasta den sedan.

Vagitoriet för du in med en införare eller med långfingret.

Vagitorierna och vaginalkrämen innehåller fetter som kan skada gummi- och latexprodukter som kondom och pessar. Du bör därför inte använda kondom och pessar under behandlingen samt tre dygn efter avslutad behandling.

Du ska avstå från vaginala samlag och användning av andra produkter i slidan, till exempel tamponger, under behandlingen.

När du ger läkemedlet till barn

Ibland kan det vara svårt att få barn att ta antibiotika. Det är sällan bra att blanda läkemedlet i välling eller annan dryck som barnet får ofta. Barnet kan få avsmak för drycken. Det är inte heller bra att blanda ut läkemedlet i stora mängder vätska eller mat. Då kanske barnet inte får i sig hela dosen.

När du ger flytande läkemedel till spädbarn är det bra att låta barnet sitta eller halvligga i knät och använda en doseringsspruta. Spruta ganska långsamt in läkemedlet genom barnets mungipa mot insidan av kinden. Då minskar risken för att barnet ska få läkemedlet i luftstrupen.

Från ettårsåldern kan du använda en doseringssked istället för spruta. Om du för skeden långt in i munnen minskar risken för att barnet spottar ut läkemedlet.

Ibland kräks barn upp läkemedlet direkt. Då ska du vänta en stund innan du gör ett nytt försök. Om barnet kräks upp nästa dos också kan det vara bra att kontakta läkaren för att få råd om hur du ska göra.

Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Kapslar och oral lösning

Dos och behandlingstid beror på vilken infektion du har. Dosen till barn beror på barnets vikt. Det är vanligt att ta läkemedlet två till fyra gånger om dagen.

Om du glömmer en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Kutan emulsion

Emulsionen stryks på morgon och kväll. Du bör inte använda Dalacin på huden i mer än tre månader.

Vagitorier och vaginalkräm

Ett vagitorium eller en fylld applikator med kräm förs in i slidan varje kväll. Behandlingstid för vagitorier är tre dagar och för vaginalkräm sju dagar.

Högkostnadsskydd

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om du slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Kapslar och oral lösning

En del personer kan få magbesvär. till exempel illamående, kräkningar och lös avföring. Vid lindrig diarré kan besvären ibland lindras om du tar läkemedlet i samband med måltid.

När du behandlas för en infektion kan det hända att du får hudutslag. Denna typ av utslag är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av läkemedlet. Men om du får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med läkare. Samma sak gäller om du får långvarig eller svår diarré.

Kutan emulsion

En del personer får irritation och klåda. 

Vagitorier och vaginalkräm

En del personer kan få irritation och svampinfektion i slidan. Symtomen på svampinfektion är bland annat klåda, rodnad och vitaktig flytning.

Graviditet och amning

Kapslar och oral lösning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Kutan lösning och kutan emulsion

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Vagitorier och vaginalkräm

Rådgör med läkare om du behöver vagitorier eller vaginalkräm när du är gravid. Erfarenheten av användning under graviditetens första tre månader är begränsad. Vagitorier kan användas under graviditetens sista två tredjedelar om det finns ett klart behov. Vagitorierna bör då föras in med fingrarna.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller klindamycin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få för hög dos. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden