Covid-19 – other languages

Below, you can find links to information in multiple languages about covid-19.

More about covid-19

Protect yourself and others

Here are links to information from the Public Health Agency of Sweden about how to protect yourself and others from covid-19. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden