Cisordinol

Läkemedelsinformation

Cisordinol är ett läkemedel som används mot psykossjukdomar, till exempel vid schizofreni. Medicinen kan även användas vid förvirring hos äldre.

Cisordinol tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. Det verksamma ämnet är zuklopentixol.

Cisordinol finns som

  • vanliga tabletter i styrkorna 2, 10 och 25 milligram
  • som droppar i styrkan 20 milligram per milliliter, och 1 droppe motsvarar då 1 milligram
  • som sprutor.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Det verksamma ämnet, zuklopentixol, dämpar de impulsöverföringar som sker med signalsubstansen dopamin. Då dämpas psykotiska symtom och besvär vid schizofreni och andra psykoser, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Läkemedlet kan också förebygga återfall. Därför bör du inte avsluta behandlingen även om du känner dig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Det kan ta flera veckor innan du känner dig bättre, men oftast börjar effekten av läkemedlet märkas inom en vecka.

Det finns ingen risk för att bli beroende av läkemedlet.

Hur tar du läkemedlet?

Ta tabletterna med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Dropparna kan blandas med någon dryck, som till exempel juice, kaffe eller te. Oöppnade flaskor ska förvaras i kylskåp. En öppnad flaska är hållbar i sex veckor och kan förvaras i rumstemperatur. Dropparna är ljuskänsliga och flaskan ska därför förvaras i kartongen.

Det går bra att ta Cisordinol både med och utan mat. Det kan vara bra att ta läkemedlet sent på kvällen eftersom du kan bli trött av den.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen är olika från person till person och beror på vad du behandlas för. Du tar medicinen 1-3 gånger per dygn.

En vanlig dos för vuxna vid psykos är 10-50 milligram per dygn. Vid behandling av förvirring hos äldre är en vanlig dos 2-6 milligram eller 2-6 droppar per dygn.

Dosen trappas upp gradvis tills medicinen börjar verka.

Om du glömt att ta en dos ska du ta den så fort du kommer på det. Men du ska inte ta dubbel dos dagen därpå om du glömt bort läkemedlet helt och hållet någon dag.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Du bör rådgöra med läkare innan du dricker alkohol. Alkohol kan öka den sömnighet som Cisordinol kan ge. Av samma anledning bör du även rådfråga läkare innan du tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med läkemedlet.

Du ska inte använda Cisordinol om du har till exempel brist på vita blodkroppar i blodet eller feokromocytom, som är en sällsynt, godartad tumör i binjurarna.

Du bör rådgöra med läkare om du har sjukdomar som till exempel leversjukdom, hjärtsjukdom, epilepsi, Parkinsons sjukdom eller om du har ökad risk för att få blodpropp.

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att ha talat med din läkare. Om du slutar riskerar du att få återfall i sjukdomen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte använda Cisordinol samtidigt med

  • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom, till exempel de som innehåller levodopa, pramipexol, bromokriptin, rotigotin eller kabergolin
  • vissa läkemedel mot epilepsi, till exempel de som innehåller karbamazepin eller fenytoin
  • läkemedel mot hiv som innehåller efavirenz
  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin.

Biverkningar

En del personer kan till exempel bli trötta, yra, få ont i huvudet eller magbesvär, som till exempel förstoppning, illamående eller diarré. Vissa kan få exempelvis förändrad vikt, ökad känslighet för solljus, nästäppa, hjärtklappning, synstörningar eller börja svettas mer. Några får sömnproblem, svårt med koncentrationen, blir nervösa eller nedstämda.

Ofta försvinner biverkningarna när du har tagit läkemedlet en tid.

En del kan få mer saliv och andra kan bli torra i munnen. Om du blir torr i munnen ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att borsta tänderna noga, och att använda fluortandkräm under hela den tid du använder medicinen.

Vissa kan få olika typer av muskelbesvär, som till exempel stelhet, kramper, darrningar eller rastlöshet, särskilt vid höga doser. En del kan få ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, till exempel grimaser eller tungrörelser. Om du får muskelbesvär ska du kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken, men om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden