Ciklosporin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ciklosporin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Ciklosporin IVAX
  • Ciqorin
  • Sandiummun Neoral

Vad är ciklosporin?

Ciklosporin används efter transplantation för att förhindra att transplanterade organ stöts bort. Medicinen kan också användas vid svåra former av ledgångsreumatism, psoriasis och hudinflammation, så kallad atopisk dermatit. Även vissa njursjukdomar behandlas ibland med medicinen.

Medicinen tillhör gruppen immundämpande läkemedel.

I vilka former finns ciklosporin?

Läkemedel som innehåller ciklosporin finns som kapslar och i flytande form. Kapslarna finns i olika styrkor mellan 10 och 100 milligram. Medicinen finns även som infusionsvätska som ges av sjukvårdspersonal som dropp. Medicinen är receptbelagd.

Så här fungerar medicinen

Ciklosporin hämmar kroppens immunförsvar. Medicinen har även effekt mot inflammatoriska sjukdomar och symtom som påverkas av immunförsvaret.

Vid transplantation förhindrar medicinen att immunförsvaret stöter bort transplanterade organ.

Vid ledgångsreumatism dämpas immunförsvaret och inflammationen så att sjukdomsförloppet bromsas. Därmed minskar smärta, stelhet och svullnad. Effekten kommer vanligen inom 2-3 månader.

Om man har psoriasis bildas nya hudceller snabbare än normalt. Medicinen dämpar hastigheten med vilken cellerna nybildas. Det kan dröja flera veckor innan medicinen har tillräcklig effekt.

Vid atopisk dermatit dröjer det vanligen några veckor innan symtomen förbättrats, och vid behandling av njursjukdomar kan det ta några månader.

Hur använder jag ciklosporin?

Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vätska. Kapslarna kan inte öppnas eftersom innehållet är flytande.

Ciklosporin i flytande form tar man med hjälp av den doseringsspruta som följer med förpackningen. Man drar upp dosen ur flaskan med sprutan. Lösningen ska, omedelbart innan man dricker den, blandas i ett halvt glas kall chokladdryck, mjölk eller fruktjuice, men inte grapefruktjuice. Glaset får inte vara tillverkat av plast, eftersom det verksamma ämnet binder sig till plast. Blandningen rörs om väl och måste sedan drickas genast. När man har tagit dosen torkar man av sprutan på utsidan med ett rent papper och lägger tillbaka den i skyddshylsan. Sprutan ska inte sköljas eftersom vatten kan påverka lösningen.

Både kapslarna och den flytande medicinen innehåller alkohol motsvarande 5 milliliter vin per dygnsdos.

Förvaring

Kapslarna ska förvaras i sin originalförpackning. Om den skyddande förpackningen öppnas i förväg eller om folien är skadad kan effekten av läkemedlet försvagas. Man ska bara använda kapslar som ligger i obruten folie.

Den flytande medicinen förvaras i rumstemperatur, i högst 30 grader. Den bör inte förvaras under 20 grader eftersom den vegetabiliska oljan som ingår kan stelna. Då får lösningen en geléartad konsistens och blir svår att dosera. Lösningen ska användas inom två månader efter det att flaskan har öppnats.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Dosen anpassas efter hur mycket man väger. Man tar medicinen två gånger per dag, morgon och kväll. Det är viktigt att ta medicinen vid ungefär samma klockslag med tolv timmars mellanrum för att få en jämn koncentration av läkemedlet i blodet.

Om man har glömt att ta en dos ska man ta den genast när man kommer på det. Nästa dos tar man sedan på rätt tid. Har det gått mer än tolv timmar från tidpunkten då man skulle ha tagit medicinen bör man kontakta sin läkare för råd.

Att tänka på när du använder ciklosporin

När man behandlas med immundämpande läkemedel kan man vara mer mottaglig för infektioner. Det gäller särskilt om man har gått igenom en transplantation. Därför ska man kontakta läkare om man får symtom som feber, ont i halsen och förkylning eller andra influensaliknande symtom.

Om läkemedlet används efter transplantation kan ett tvärt avbrott eller uteblivna doser få allvarliga konsekvenser.

Grapefrukt och grapefruktjuice hämmar kroppens nedbrytningen av ciklosporin och man kan då få för mycket ciklosporin i blodet. Därför ska man undvika grapefrukt när man behandlas med ciklosporin.

Man bör undvika att sola i solarium när man tar medicinen. Det är också bra att använda solskyddsmedel när man är i solen. Långvarig hämning av immunförsvaret kan öka risken för solskador i huden.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

När man använder ciklosporin är det många olika mediciner som inte bör tas samtidigt eller som måste doseras på annat sätt. Man bör inte ta några läkemedel utan att samråda med läkare.

Man ska inte ta växtbaserade medel som innehåller johannesört eftersom det kan försämra effekten av ciklosporin.

Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel, så kallade cox-hämmare eller NSAID, ska användas med försiktighet och med noggranna provtagningskontroller eftersom risken för påverkan på njurarna ökar vid samtidig användning.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Andra kan få ökad hårväxt, trötthet, huvudvärk eller muskelbesvär.

Vissa kan få svullet tandkött. Det kan man undvika eller lindra genom att vara noga med sin munhygien.

Man kan också få högt blodtryck, nedsatt njurfunktion eller påverkan på levern, blodfetterna eller saltbalansen. Därför får man regelbundet gå på kontroller under behandlingen.

De flesta biverkningar försvinner eller minskar när dosen sänks. Men man ska inte ändra dosen själv utan det måste göras i samråd med läkare.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid, men behandlingen ska alltid diskuteras med läkare innan graviditet och doseringen ska kontrolleras noggrannare under graviditeten.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden