Champix

Champix är ett läkemedel mot rökning. Du kan använda det som ett hjälpmedel när du vill sluta röka. För att behandlingen ska fungera så bra som möjligt bör du samtidigt få motiverande stöd.

Champix finns som tabletter i styrkorna 0,5 och 1 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Champix innehåller det verksamma ämnet vareniklin.

Så här fungerar Champix

När du röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Du kan uppleva obehag av olika slag när du slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin. Dessa obehag kallas abstinensbesvär. Förutom att du är röksugen kan du till exempel känna dig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Du kan också få svårt att sova och att koncentrera dig.

Vareniklin binder sig till samma mottagare i hjärnan som nikotin. Det leder till att hjärnan får liknande signaler som när du röker, men signalerna är svagare. Röksuget blir mindre och abstinensbesvären lindras. Även om du fortfarande är röksugen hjälper det inte att röka, du upplever inte den vanliga effekten av nikotinet. Det beror på att vareniklin hindrar nikotinet från att nå mottagaren i hjärnan.

Vareniklin har prövats på snusare, men är ännu inte godkänt för snusavvänjning.

Hur tar jag Champix?

Vissa förpackningar av medicinen innehåller tabletter av båda styrkorna och är anpassade efter det doseringsschema du följer när du börjar och eventuellt när du avslutar behandlingen.

Svälj tabletterna hela med vatten.

Ta tabletterna regelbundet vid samma tid varje dag, med eller utan mat. Om du mår illa av läkemedlet kan du pröva att ta tabletten strax före en måltid.

Chansen att du lyckas sluta röka är större om du tar alla doser i rätt tid och under hela behandlingstiden.

Börja med Champix medan du röker

Du ska börja behandlingen medan du fortfarande röker. Då bestämmer du också det datum när du ska sluta röka. Det brukar ofta vara under den andra veckan av behandlingen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Ta Champix enligt ett doseringsschema, som innebär att du ökar dosen gradvis:

  • Dag 1-3: 0,5 milligram en gång om dagen.
  • Dag 4-7: 0,5 milligram två gånger om dagen, morgon och kväll.
  • Från dag 8: 1 milligram två gånger om dagen, morgon och kväll.

Behandlingstiden är totalt 12 veckor. Du ska sedan sluta ta tabletterna, vilket de flesta klarar utan problem.

Barn eller ungdomar under 18 år bör inte använda Champix.

Ibland behövs annan dosering och behandlingstid

Om du inte kan eller vill sluta röka direkt kan du minska på rökningen under behandlingstiden och sluta röka helt när behandlingsperioden är slut efter 12 veckor. Du bör därefter fortsätta behandlingen med 1 milligram två gånger om dagen i ytterligare 12 veckor.

Risken för att börja röka igen är större direkt efter att du har slutat med Champix. Därför kan din läkare föreslå behandling i ytterligare 12 veckor. Det är då bäst att fortsätta med 1 milligram två gånger om dagen och trappa ner med 0,5 milligram. Det betyder att du vänder på doseringsschemat som du använde när du började behandlingen.

Glömd dos

Ta en glömd tablett så snart du kommer ihåg det. Hoppa över den glömda dosen om det snart är dags för nästa dos så att det inte blir för tätt mellan doserna. Ta inte dubbel dos om du har glömt att ta läkemedlet.

Högkostnadsskydd

Ett krav för att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet är att du samtidigt får motiverande stöd. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2300 kronor.
Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du använder Champix

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Champix kan kombineras med nikotinläkemedel, men en sådan behandling bör hanteras av en specialist.

Biverkningar

En del besvär som kommer när du tar Champix kan vara abstinensbesvär av nikotinet. Om biverkningarna är svåra eller om du får oväntade besvär, bör du sluta med läkemedlet och kontakta läkare.

En del kan få ont i huvudet, svårt att sova eller drömma mer och annorlunda än vanligt. Vissa kan få magbesvär, till exempel förstoppning, lös avföring eller gaser i magen. Några kan bli yra, trötta, få ökad aptit eller uppleva smaker annorlunda.

Illamående är vanligt i början av behandlingen, men det brukar gå över efter en vecka eller två. Illamåendet kan mildras genom att ta tabletten i samband med mat.

Champix kan ibland orsaka nedstämdhet och depression, men det är ovanligt. Om du känner sig orolig, nedstämd eller får självmordstankar ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare på en gång.

Graviditet och amning

Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om och i så fall hur läkemedlet påverkar fostret. Därför bör du inte använda Champix under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden