Vaccination mot influensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Du som tillhör en riskgrupp rekommenderas att vaccinera dig Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa.
» Läs mer

1 2 3 4 5 17