Vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot elva sjukdomar. Flickor erbjuds ytterligare ett vaccin. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccin mot följande sjukdomar:  difteri kikhosta stelkramp polio haemophilus influenzae typ b (Hib) pneumokocker mässling påssjuka röda hund rotavirus hepatit B
» Läs mer

1 2 3 4 17