Vaccination mot tyfoid

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som sprids med mat och dryck. Du kan skydda dig mot tyfoidfeber med ett vaccin. När ska jag vaccinera mig? Du rekommenderas att vaccinera dig mot tyfoidfeber om du ska resa till ett land där sjukdomen finns, stanna mer än tre veckor och äta på enkla matställen utanför turistområden. Detsamma gäller om du
» Läs mer

1 15 16 17