Skydda ett nyfött barn

Små barn är ömtåliga och behöver skyddas på olika sätt. De är till exempel extra känsliga för tobaksrök, hög värme, stark kyla och infektioner. Om du är påverkad av alkohol, droger eller vissa läkemedel, kan det i sin tur påverka säkerheten och samspelet med barnet. Att bli förälder innebär att få ansvar för en liten
» Läs mer

1 2 3 23