Färdtjänst

Du kan få tillgång till färdtjänst om du i mer än tre månader har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du kan få färdtjänst med personbil eller med specialfordon. Du får färdtjänst med specialfordon om du inte klarar att åka
» Läs mer

1 2