Behandling och stöd vid alkoholproblem

Du som vill dricka mindre har många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller psykologisk behandling. Båda anses vara lika effektiva, men passar olika bra för olika personer. Olika behandlingar kan också kombineras. En del får bra stöd i självhjälpsgrupper. Den här texten riktar sig till dig som har problem
» Läs mer

1 2 3 4