Nu finns uppdaterad sammanställning av patientföreningar

Rätten till en jämlik vård och behandling, är viktiga frågor för en patientförening  – som även kan ge stöd i att leva med en sjukdom. Redaktionen har nu sammanställt information om hur du kommer i kontakt med din patientförening! Mer info här! Publicerat 2015-11-05, Redaktionen