Öppenvinkelglaukom, grön starr

Öppenvinkelglaukom är en ögonsjukdom som gör att synnerven i ögat förtvinar. Ett ökat tryck inne i ögat orsakar skador på näthinnan. Skadorna ger ett långsamt krympande synfält och utan behandling kan du bli blind. Om du har öppenvinkelglaukom får du behandling och får gå på kontroller livet ut. Den här texten handlar om öppenvinkelglaukom. Det
» Läs mer

1 2 3 38