Urinprov: u-erytrocyter

När får man lämna ett prov för u-erytrocyter? U-erytrocyter är ett urinprov som tas för att upptäcka blod i urinen, så kallad hematuri. Om man har mer än små mängder blod i urinen brukar den bli brunfärgad, men den kan också vara rosa- eller rödfärgad. Det behövs inte så mycket blod för att den ska ändra
» Läs mer

1 2 3 15