Dilaterad kardiomyopati, DCM

Dilaterad kardiomyopati, DCM, är samlingsnamn för ett antal tillstånd. Gemensamt för dem är att hjärtmuskeln blir svagare och hjärtrummen vidgas utan att orsaken är högt blodtryck, kranskärlssjukdom eller fel på hjärtklaffarna. Sjukdomen är ibland ärftlig. Orsakerna till sjukdomen är inte fullständigt kända. Men risken att få DCM ökar om du har ärftliga förändringar i hjärtmuskeln,
» Läs mer

1 28 29 30