Vändningsförsök och sätesbjudning

Mot slutet av graviditeten ligger några få barn med stjärten neråt i livmodern. Det kallas sätesbjudning eller att barnet ligger i säte. En läkare kan försöka att vända på barnet, om barnet ligger i säte. Då trycker läkaren med händerna utanpå magen. Ungefär hälften av vändningsförsöken lyckas. Då kan barnet födas med huvudet först, vilket
» Läs mer

1 2 3 25